Drink de diarree weg

Een kalf met diarree verliest veel vocht. Het verloren vocht moet snel worden aangevuld met orale rehydratiemiddelen (ORS-middelen). Bij het verstrekken van deze middelen moet je op een aantal zaken letten.

Eén van dingen die aandacht nodig heeft is het ontstaan van een onbalans van elektrolyten. Elektrolyten zijn ionen die hoofdzakelijk in het bloed zijn opgelost, maar ook in intracellulair vocht. Bij diarree verliezen kalveren met name de elektrolyten natrium, kalium en chloride waardoor een onbalans ontstaat. Dit leidt tot metabolische acidose met als gevolg verzuring van het lichaam. Daarom moeten ORS-middelen altijd de voornoemde elektrolyten bevatten met daarnaast bufferstoffen.

Natrium het meest essentieel

Natrium is in het rijtje hierboven het belangrijkst en tevens het meest bepalend voor herstel. Voor de ideale natriumconcentratie in ORS-dranken bestaat echter geen eenduidig advies. Veel onderzoekers spreken zich uit voor concentraties tussen 90 en 130 mmol per liter. Bij een lagere concentratie wordt water niet geabsorbeerd. Dat kan alleen als er voldoende natrium in het water zit. Te veel natrium kan leiden tot hypernatriëmie. Dat kan ertoe leiden dat kalveren te veel water gaan drinken wat leidt tot zwellen van de lichaamscellen en uiteindelijk tot een levensgevaarlijk hersenoedeem.

Welke andere elektrolyten in het ORS-middel moeten zitten en in welke hoeveelheden en verhoudingen, lees je in Elite nummer 5 – oktober-november 2018. Daarin lees je ook wat het bezwaar is van ORS-middelen met natriumcarbonaat en hoe je de mate van uitdroging bij een kalf met diarree makkelijk kunt vaststellen.

Lees het complete artikel in vakblad Elite:
Bekijk het proefabonnement ❯
Interessant? Deel dit via:
Facebook Twitter LinkedIn Email