Berichten over: Bedrijfsvoering

Melkveehouder zijn op de schaal van heden ten dage is meer dan enkel tussen de koeien en op het land zijn en werken. De breedte van het ondernemerschap is steeds meer aan de orde in een sector waarin het lang ging om enkel vakmanschap. Gaat het om personeel, financiën, de maatschappij of overheid, u vindt uw informatie hier.

Pagina 1 van 3123

Omgaan met felle kritiek op Facebook

Wie actief is op social media, zoals Facebook, met bijvoorbeeld een bedrijfspagina, moet er rekening mee houden dat op enig moment een grote stroom aan felle kritiek kan ontstaan. Aan de hand van een ‘virtueel crisisplan’ kun je jezelf wapenen tegen de ongezouten en meedogenloze mening van honderden, zo niet duizenden mede-Facebook-gebruikers. Lees verder ❯

Welzijn en diergezondheid verbeteren met behoud van productie

Zeven Europese landen participeren samen met China en de VS in het onderzoeksproject GplusE. Het doel van GplusE is de ontwikkeling van een bruikbare databank van feno- en genotypen om een duurzame toekomststrategie voor fokkerij en huisvesting uit te kunnen stippelen.   Lees verder ❯

Hoe oud moet een koe worden?

Onze melkkoeien moeten langer mee. Dan zouden we het productiepotentieel veel beter benutten en het scheelt een flinke slok op de borrel als het gaat om de opfokkosten. Maar welke afvoerleeftijd zouden we moeten nastreven? Lees verder ❯

6 tips om de koeien aan het vreten te houden

De plek in de stal waar de koeien tijdens het vreten staan kan ook bij een krappe verhouding  tussen dieren en vreetruimte zo worden ingericht, dat alle koeien toch over voldoende vers voer kunnen beschikken. De Britse professor Nigel Cook geeft uitleg. Lees verder ❯

Hoe houd je een productie van 18.000 kg melk per jaar vast?

Met hun twee zoons en een bedrijfsleider melken Jeff en Connie Horsens 600 koeien in Wisconsin (VS). Met gebruik van het hormoon rbST hebben ze de gemiddelde productie per koe opgestuwd tot 54 kg per dag. De koeien maken lijsten van gemiddeld 18.100 kg melk. Lees verder ❯

Huisdier heeft meer recht op medicatie dan landbouwhuisdier

Veel consumenten zijn van mening dat huisdieren eerder een medische behandeling zouden moeten krijgen dan landbouwhuisdieren. Het feit dat alleen gezonde dieren gezonde levensmiddelen kunnen produceren, lijkt bij veel consumenten onbekend. Lees verder ❯

Boerenzwaluwen en hygiëne gaan niet samen

Boerenzwaluwen zijn graag geziene gasten op boerenbedrijven. Toch horen hun nesten vanwege hygiëne-aspecten niet thuis in ruimten waar wordt gemolken of waar melk wordt opgeslagen. En ook boven de voergang of op plekken waar voer wordt opgeslagen, zijn zwaluwnesten niet wenselijk. Daarom is het advies van de melkproductieregistratie e.V. Beieren (D) om voorzorgsmaatregelen te nemen, daar waar nesten problematisch zijn. Lees verder ❯

In 10 stappen naar een topproductie

Winstgevendheid hangt af van de bedrijfskosten en van of men al of niet werkt aan een hogere productie en betere melkkwaliteit. Tien tips van Pamel Ruegg (Universiteit Wisconsin-Madison). Lees verder ❯

Waarom de juiste stoppelhoogte zo belangrijk is

Na het begrazen door koeien of het maaien van een perceel, is het grootste deel van het blad weg. Zonder blad kan geen fotosynthese plaatsvinden en zal de hergroei veel langer duren. De juiste stoppellengte is daarom kritiek. Lees verder ❯

EDF: meer melk, minder kosten

Een groot deel van de melkveehouders in Europa heeft gedurende de melkprijscrisis de kosten verlaagd en gelijktijdig de productie verhoogd. In dit bericht lees je de lessen die de laatste data-analyse van de European Dairy Farmers (EDF) ons leert. Lees verder ❯

Pagina 1 van 3123