Berichten over: Bedrijfsvoering

Melkveehouder zijn op de schaal van heden ten dage is meer dan enkel tussen de koeien en op het land zijn en werken. De breedte van het ondernemerschap is steeds meer aan de orde in een sector waarin het lang ging om enkel vakmanschap. Gaat het om personeel, financiën, de maatschappij of overheid, u vindt uw informatie hier.

Pagina 1 van 41234

2017: geen klassieke BSE

Bovine Spongiforme Enzephalopatie (BSE), ofwel de ‘gekke koeienziekte’, kwam in 2017 niet voor. Volgens de Europese levensmiddelenautoriteit (EFSA) zijn in 2017 meer dan 1,3 miljoen runderen in de EU, Zwitserland, Noorwegen en IJsland onderzocht en zijn geen BSE-gevallen gemeld. Lees verder ❯

Masterrind Exclusive: 100.000 euro voor topkalf SHA Guave

De Duitse fokkerij-organisatie Masterrind organiseerde gisteren voor de tweede keer Masterrind Exclusive, een veiling voor exclusieve kalveren, pinken en vaarzen. De 42 geveilde dieren brachten gemiddeld 8.000 euro op. Lees verder ❯

VS: denitrificerende bioreactoren voor drainagewater

Uitspoeling van nitraat is een bekend probleem in de meeste teelten van voedergewassen. In Nederland is men dikwijls verplicht een vanggewas te zaaien na de oogst om nitraat weer te binden. In de VS worden zogenoemde ‘bark beds’ aangelegd om uitspoeling van nitraat tegen te gaan. Lees verder ❯

Duitsland heeft nu ook een 200.000-liter koe

De Duitse koe Carlotta van het onderzoeksbedrijf in Iden, haalde onlangs de mijlpaal van 200.000 kg melk. Ze is de eerste tweehonderdtonner van Duitsland. Lees verder ❯

Eerste melkfutures verhandeld aan EEX

De nieuwe future voor vloeibare melk aan de European Energy Exchange-beurs (EEX) in Leipzig werd op 22 augustus voor het eerst verhandeld. De future is sinds 15 augustus verkrijgbaar. De verhandelde future betreft een melkprijsafzekering voor de maand oktober en heeft een volume van 25.000 kg. De future kwam tot stand voor een prijs van 36,50 euro per 100 kg melk. Lees verder ❯

De zes succesfactoren

Volgens een studie uit de VS zijn er zes productietechnische factoren doorslaggevend om als melkveebedrijf zeker te zijn van voldoende concurrerend vermogen of om dit te verhogen. Lees verder ❯

De toekomst vorm geven

Op de Alltech-conferentie ONE 18 werd onder meer bediscussieerd op basis van welke criteria de consument in de toekomst voor  levensmiddelen zal kiezen. Lees verder ❯

Niet verkeerd bezuinigen

De melkprijzen zijn weer wat lager en de marges krapper. De Amerikaanse veevoedingsspecialist Mike Hutjens heeft tips, over op welke posten in de voeding van melkvee niet te bezuinigen. Lees verder ❯

EEX: futures voor vloeibare melk vanaf 15 augustus

De EEX-warentermijnbeurs zal vanaf 15 augustus ook een future voor vloeibare melk introduceren. Dat maakt het voor zuivelondernemingen en onderling coöpererende melkveehouders (MEG’s) makkelijker mogelijk hun melkleveranciers voor langere tijd een vaste prijs aan te bieden.
Lees verder ❯

Kengetallenanalyse beste melkveehouder Engeland

In Engeland verkiest ieder jaar een vakjury namens de RABDF, een belangenbehartiger van de melkveehouderij, de ‘Gold Cup Winner’. De winnaar van deze wedstrijd is altijd een melkveehouder met uitmuntende technische resultaten, maar ook de zogenoemde ‘licence to produce’ is een onderdeel van de Gold Cup. Lees verder ❯

Pagina 1 van 41234