Berichten over: Bedrijfsvoering

Melkveehouder zijn op de schaal van heden ten dage is meer dan enkel tussen de koeien en op het land zijn en werken. De breedte van het ondernemerschap is steeds meer aan de orde in een sector waarin het lang ging om enkel vakmanschap. Gaat het om personeel, financiën, de maatschappij of overheid, u vindt uw informatie hier.

Pagina 1 van 3123

Niet verkeerd bezuinigen

De melkprijzen zijn weer wat lager en de marges krapper. De Amerikaanse veevoedingsspecialist Mike Hutjens heeft tips, over op welke posten in de voeding van melkvee niet te bezuinigen. Lees verder ❯

EEX: futures voor vloeibare melk vanaf 15 augustus

De EEX-warentermijnbeurs zal vanaf 15 augustus ook een future voor vloeibare melk introduceren. Dat maakt het voor zuivelondernemingen en onderling coöpererende melkveehouders (MEG’s) makkelijker mogelijk hun melkleveranciers voor langere tijd een vaste prijs aan te bieden.
Lees verder ❯

Kengetallenanalyse beste melkveehouder Engeland

In Engeland verkiest ieder jaar een vakjury namens de RABDF, een belangenbehartiger van de melkveehouderij, de ‘Gold Cup Winner’. De winnaar van deze wedstrijd is altijd een melkveehouder met uitmuntende technische resultaten, maar ook de zogenoemde ‘licence to produce’ is een onderdeel van de Gold Cup. Lees verder ❯

Melkinterval 6,5 uur: 4,5 procent minder melk en minder eiwit

Binnen innovatieproject EuroDairy is op een Frans (Bretagne) onderzoeksbedrijf een test gedaan met een korter interval tussen de ochtend- en avondmelking. Het doel van de intervalverkorting is het aantrekkelijker maken van de melkveehouderij voor ondernemers en toekomstig personeel. Lees verder ❯

Waarom doen Amerikaanse melkveehouders het beter?

Wat doen de melkveehouders in de VS beter dan de Europeanen? Nog belangrijker is de vraag wat we van ze leren kunnen. Peter van der Vegt en Dr. Michael Neumayer beredeneerden voor Elite wat de Amerikanen anders doen. Lees verder ❯

Effecten weidegang gering

Steeds meer dwingen consumenten en daarmee de levensmiddelenhandelaren productiesystemen af die meer aan de behoeften van het dier toekomen. Weidegang van melkkoeien is één van de belangrijkste aandachtspunten in dit voortdurende spanningsveld. Lees verder ❯

Omgaan met felle kritiek op Facebook

Wie actief is op social media, zoals Facebook, met bijvoorbeeld een bedrijfspagina, moet er rekening mee houden dat op enig moment een grote stroom aan felle kritiek kan ontstaan. Aan de hand van een ‘virtueel crisisplan’ kun je jezelf wapenen tegen de ongezouten en meedogenloze mening van honderden, zo niet duizenden mede-Facebook-gebruikers. Lees verder ❯

Welzijn en diergezondheid verbeteren met behoud van productie

Zeven Europese landen participeren samen met China en de VS in het onderzoeksproject GplusE. Het doel van GplusE is de ontwikkeling van een bruikbare databank van feno- en genotypen om een duurzame toekomststrategie voor fokkerij en huisvesting uit te kunnen stippelen.   Lees verder ❯

Hoe oud moet een koe worden?

Onze melkkoeien moeten langer mee. Dan zouden we het productiepotentieel veel beter benutten en het scheelt een flinke slok op de borrel als het gaat om de opfokkosten. Maar welke afvoerleeftijd zouden we moeten nastreven? Lees verder ❯

6 tips om de koeien aan het vreten te houden

De plek in de stal waar de koeien tijdens het vreten staan kan ook bij een krappe verhouding  tussen dieren en vreetruimte zo worden ingericht, dat alle koeien toch over voldoende vers voer kunnen beschikken. De Britse professor Nigel Cook geeft uitleg. Lees verder ❯

Pagina 1 van 3123