Berichten over: Bedrijfsvoering

Melkveehouder zijn op de schaal van heden ten dage is meer dan enkel tussen de koeien en op het land zijn en werken. De breedte van het ondernemerschap is steeds meer aan de orde in een sector waarin het lang ging om enkel vakmanschap. Gaat het om personeel, financiën, de maatschappij of overheid, u vindt uw informatie hier.

Analyse van oorzaken zwaar- en doodgeboorten

De oorzaak van dood- en zwaargeboorten is multi-factoraal. Om problemen op dit vlak op te lossen is daardoor een integrale beschouwing van het volledige proces nodig. Lees verder ❯

Smalle weegbree voor betere eiwitbenutting

Meerdere kruiden, onder meer smalle weegbree, produceren de zogenoemde secundaire metabolieten. Deze metabolieten hebben een remmende werking op de omzetting van ammonium in nitraat door bacteriën in de bodem. Lees verder ❯

Koeien willen ’s nachts naar buiten

Als een koe zelf de keuze kan maken om naar buiten te gaan, gaat ze dan naar buiten, wanneer gaat ze naar buiten en hoelang? Lees verder ❯

Cono ook aan de gang met GMO-vrije melk

Ook coöperatie Cono Kaasmakers in De Beemster start een experiment voor het vermarkten van GMO-vrije melk. Daarvoor doen enkele fabrikanten nu aan de VLOG-standaard. Cono betaalt de melkveehouders die GMO-vrije melk leveren een cent meer per kg melk. Lees verder ❯

Noord-Amerika en Duitsland onderzoeken opinie over kalf bij koe

De maatschappelijke discussie over het scheiden van kalf en koe direct na de geboorte, is bij veel Nederlandse melkveehouders in het geheugen gegrift. In Duitsland en Noord-Amerika vroeg men zich kennelijk af wat de consument aldaar er van denkt. Onderzoekers aan de universiteiten van Göttingen (Duitsland) en Brits Columbia (Canada) namen een online enquête af. Lees verder ❯

Hoe belangrijk vinden koeien weidegang?

Door telkens meer gewichten te hangen aan een hek dat koeien zelf moeten openen om toegang te krijgen tot vers voer of weidegang, hebben wetenschappers aan de Universiteit van Brits-Columbia (Canada) onderzocht of koeien voor weidegang meer gewicht willen wegdrukken dan voor verse TMR. Lees verder ❯

Wat brengt verlenging van de vrijwillige wachttijd?

In een hoogproductieve melkveestapel kan een verlenging van de vrijwillige wachttijd (VWT) zich lonen. Ieder jaar een kalf is dan niet nastrevenswaardig. Zo blijkt uit een praktijkonderzoek van AG Ruppendorf in samenwerking met de TiHo Hannover. Lees verder ❯

Melkrobots: tijdvreters opsporen

Hoewel robotmelkers hun tijd flexibel kunnen indelen, is een routinematige arbeidsorganisatie onontbeerlijk op bedrijven die melken met een automatisch melksysteem. Een gedegen werkplanning is daarbij essentieel. Wat moet je in acht nemen bij het maken van zo’n werkplanning? Lees verder ❯

Elite-studiedag: Samenvatting

Donderdag 12 januari vond de eerste Elite-studiedag in Nederland plaats in Hotel De Wageningsche Berg in Wageningen. Vier sprekers uit de USA, Canada en Duitsland gaven tips over thema’s rondom stofwisseling, vruchtbaarheid, fokken op functionaliteit alsook praktisch koppelmanagement. De studiedag telde ruim 80 bezoekers. Lees verder ❯

Onpopulaire maatregelen ter preventie van mastitis

In Groot-Brittannië werd onderzocht welke maatregelen ter verbetering van de mastitissituatie op melkveebedrijven doorgaans buiten beschouwing blijven. Enkele van deze maatregelen vragen namelijk om een verandering van de dagelijkse bedrijfsvoering. Lees verder ❯