Berichten over: Koemanagement

Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt zeker als het gaat om het hebben en houden van een gezonde melkveestapel. Daarom is het uitermate belangrijk te weten hoe de koe functioneert en onder welke omstandigheden zij zich het best voelt.

Pagina 1 van 41234

Moeten de kalveren dekjes op?

Kalverdekjes kunnen net geboren kalveren of kalveren die ziek zijn, ondersteunen bij het op peil houden van de lichaamstemperatuur. In dit artikel legt Elite uit wanneer een kalverdekje nuttig is. Lees verder ❯

DCRC-congres: fokwaarde kalvergezondheid

In een reeks online artikelen vat Elite de presentaties van een zestal specialisten samen. De eerste samenvatting is van de presentatie van David Erf (Zoetis). Lees verder ❯

Kalveren hebben ook in winter water nodig

Kalveren die aan de melk zijn hebben ook water nodig. Tijdens de koude wintermaanden kan dat soms een uitdaging zijn, omdat het water in de emmers kan bevriezen. In dit artikel tips over hoe je de kalveren water aan kunt bieden zonder dat het tijd rooft. Lees verder ❯

Koe vindt koeborstel even belangrijk als verse TMR

Als van koeien wordt verlangt een inspanning te leveren om bij vers TMR of een roterende koeborstel te komen, blijken koeien voor de koeborstel evenveel moeite te doen als voor het verse voer. Lees verder ❯

Moeilijke afkalving: beslissen – niet proberen

Dierenarts Ellen Weigert heeft meer dan 35 jaar beroepservaring in de veehouderij. In het nieuwe nummer van Elite geeft ze 10 tips over wat je kunt doen bij een moeilijk verlopende geboorte. Weten wat je doet en de kalmte bewaren zijn het belangrijkst. Lees verder ❯

Wetenschap met focus op kalveropfok

Een belangrijk thema op het ADSA-congres in de VS was de opfok van jonge kalveren. In dit artikel volgt een selectie uit de onderzoeksresultaten. Lees verder ❯

Hitteplan melkvee

De warmte is deze dagen nog extremer en houdt aan tot het weekend. Elite heeft enkele aanbevelingen voor melkveehouders om groei- en productieverliezen door de warmte in te perken. Lees verder ❯

NMC 2018: Ontwikkelingen rondom behandeling en preventie mastitis

Half juni kwamen mastitisspecialisten in Italië bijeen om de actuele stand van zaken omtrent diagnostiek, antibioticareductie alsook de praktische mastitisbestrijding te bediscussiëren. Op 11, 12 en 13 juni jongstleden vond aan de Universiteit van Mailand de tweede NMC-conferentie plaats. NMC … Lees verder ❯

Onderzoek naar bacteriestammen S. Aureus

Onder leiding van Gerrit Koop van de Diergeneeskundige Faculteit van Utrecht zijn leden van het European Mastitis Panel (EMP) enkele jaren geleden begonnen met het in kaart brengen van de S. Aureus-stammen in Europa. Lees verder ❯

Minder lichamelijk werk, meer denkwerk

Automatisering neemt veel lichamelijk werk uit handen, het melken of voeren bijvoorbeeld. Het denkwerk wordt echter niet minder. Steeds vaker moet de mens op veel vlakken anders denken dan voorheen. Lees verder ❯

Pagina 1 van 41234