Berichten over: Koemanagement

Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt zeker als het gaat om het hebben en houden van een gezonde melkveestapel. Daarom is het uitermate belangrijk te weten hoe de koe functioneert en onder welke omstandigheden zij zich het best voelt.

Werkwijze bij vastliggende koe

Een koe die niet op kan staan moet altijd als een IC-patiënt worden gezien en heeft de hoogst mogelijke aandacht en prioriteit nodig. Elite bezocht een seminar over het omgaan met zogenoemde vastliggers en geeft tips. Lees verder ❯

Sociale koeien grazen meer en langer

De ene koe zoekt haar koppel direct weer op als ze een bepaalde tijd afgezonderd is geweest, andere koeien hebben daar geen haast mee. Deze laatste koeien blijken het dominante koppelgedrag in mindere mate te volgen en nemen daardoor mogelijk minder gras op. Lees verder ❯

7 CowSignals-trainingen bij Elite

In de komende winter organiseren Elite en CowSignals Training Company samen zes training over uiteenlopende, maar belangrijke onderwerpen als het gaat om efficiënte topproducties en gezonde koeien die makkelijk zijn te managen. De trainingen kunnen als reeks, maar ook prima los worden gevolgd. Lees verder ❯

Sterke kalveren hebben geen griep

Voeding, huisvesting en vooral het verhuizen naar een andere afdeling in de periode rondom het einde van de melkfase, hebben grote invloed op de immuunafweer en daarmee ook op de gezondheid van de kalveren. Pas als deze factoren zijn geoptimaliseerd, is een aangepast vaccinatieschema zinvol. Lees verder ❯

Nigel Cook: 14 uur liggen niet nodig

Koeien die lang liggen geven meer melk. Jarenlang stuitten specialisten op het gebied van koecomfort weer op de samenhang tussen ligtijd en productie. Toch blijkt dat niet zo te zijn, vertelde Nigel Cook op ADSA-conferentie in Cincinati (Ohio, VS). Lees verder ❯

Darmbeschadiging door hittestress

Hittestress kan bij melkkoeien leiden tot beschadiging van de natuurlijke darmbarrière. Wetenschappers toonden aan dat ziekteverwekkers op deze manier tot diep in de darmlagen dringen en een immuunafweerreactie kunnen veroorzaken.    Lees verder ❯

Koeienbril ziet koeienwereld

Het Duitse opleidingsinstituut LBZ Echem in Nedersaksen heeft een koeienbril ontwikkeld. De bril is niet voor koeien, maar voor mensen. Door de bril zien mensen de wereld zoals koeien deze zien. Zo wil LBZ mensen leren koeien beter te begrijpen en de leefomgeving beter afstemmen op de behoeften van de koe.   Lees verder ❯

Overstijgt hoge productie fysiologische grenzen?

Moet 14.000 kg melk in 305 dagen het streven zijn? Of is dat te veel? Of te weinig? De vraag is wat de koe genetisch kan en fysiologisch aankan. De voeropnamecapaciteit van onze koeien is en blijft de beperkende factor als het gaat om productieverhoging. Lees verder ❯

Mastitisonderzoek voor de praktijk

Tijdens de ‘mastitismiddag’ van Hogeschool Hannover werden actuele onderzoeken gepresenteerd. Eén van de thema’s was het reduceren van antibioticaresten in dumpmelk met behulp van enzymen. Een ander thema was het voorkomen van het ontstaan van oedemen bij vaarzen. Lees verder ❯

Vier tips voor minder stress bij spenen

Jonge kalveren huisvesten in tweetallen en de melkgift in stappen afbouwen zijn slechts twee manieren om kalveren met minder problemen van de melk te halen. Wat je nog meer kunt doen om het de kalveren in deze fase aangenamer te maken, wordt uitgelegd door Whitney Knauer van de universiteit in Minnesota. Lees verder ❯