Berichten over: Koemanagement

Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt zeker als het gaat om het hebben en houden van een gezonde melkveestapel. Daarom is het uitermate belangrijk te weten hoe de koe functioneert en onder welke omstandigheden zij zich het best voelt.

Nigel Cook: 14 uur liggen niet nodig

Koeien die lang liggen geven meer melk. Jarenlang stuitten specialisten op het gebied van koecomfort weer op de samenhang tussen ligtijd en productie. Toch blijkt dat niet zo te zijn, vertelde Nigel Cook op ADSA-conferentie in Cincinati (Ohio, VS). Lees verder ❯

Darmbeschadiging door hittestress

Hittestress kan bij melkkoeien leiden tot beschadiging van de natuurlijke darmbarrière. Wetenschappers toonden aan dat ziekteverwekkers op deze manier tot diep in de darmlagen dringen en een immuunafweerreactie kunnen veroorzaken.    Lees verder ❯

Koeienbril ziet koeienwereld

Het Duitse opleidingsinstituut LBZ Echem in Nedersaksen heeft een koeienbril ontwikkeld. De bril is niet voor koeien, maar voor mensen. Door de bril zien mensen de wereld zoals koeien deze zien. Zo wil LBZ mensen leren koeien beter te begrijpen en de leefomgeving beter afstemmen op de behoeften van de koe.   Lees verder ❯

Overstijgt hoge productie fysiologische grenzen?

Moet 14.000 kg melk in 305 dagen het streven zijn? Of is dat te veel? Of te weinig? De vraag is wat de koe genetisch kan en fysiologisch aankan. De voeropnamecapaciteit van onze koeien is en blijft de beperkende factor als het gaat om productieverhoging. Lees verder ❯

Mastitisonderzoek voor de praktijk

Tijdens de ‘mastitismiddag’ van Hogeschool Hannover werden actuele onderzoeken gepresenteerd. Eén van de thema’s was het reduceren van antibioticaresten in dumpmelk met behulp van enzymen. Een ander thema was het voorkomen van het ontstaan van oedemen bij vaarzen. Lees verder ❯

Vier tips voor minder stress bij spenen

Jonge kalveren huisvesten in tweetallen en de melkgift in stappen afbouwen zijn slechts twee manieren om kalveren met minder problemen van de melk te halen. Wat je nog meer kunt doen om het de kalveren in deze fase aangenamer te maken, wordt uitgelegd door Whitney Knauer van de universiteit in Minnesota. Lees verder ❯

DCRC-congres: de beste jongveeopfok

In een reeks online artikelen vat Elite de presentaties van een zestal specialisten samen. De zesde presentatie wordt in dit artikel samengevat en werd gegeven door Mike van Amburgh van universiteit Cornell. Lees verder ❯

Kreupelheid: oorzaken snel wegnemen

Wereldwijd is een kwart van de koeien kreupel door zoolzweren, dermatitis digitalis of witte-lijn-defect. Klauwgezondsheidsexpert Nigel Cook zet een aantal maatregelen op een rij om deze ziektes voor te zijn. Lees verder ❯

Moeten de kalveren dekjes op?

Kalverdekjes kunnen net geboren kalveren of kalveren die ziek zijn, ondersteunen bij het op peil houden van de lichaamstemperatuur. In dit artikel legt Elite uit wanneer een kalverdekje nuttig is. Lees verder ❯

DCRC-congres: fokwaarde kalvergezondheid

In een reeks online artikelen vat Elite de presentaties van een zestal specialisten samen. De eerste samenvatting is van de presentatie van David Erf (Zoetis). Lees verder ❯