Berichten over: Koemanagement

Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt zeker als het gaat om het hebben en houden van een gezonde melkveestapel. Daarom is het uitermate belangrijk te weten hoe de koe functioneert en onder welke omstandigheden zij zich het best voelt.

Pagina 1 van 41234

Koe vindt koeborstel even belangrijk als verse TMR

Als van koeien wordt verlangt een inspanning te leveren om bij vers TMR of een roterende koeborstel te komen, blijken koeien voor de koeborstel evenveel moeite te doen als voor het verse voer. Lees verder ❯

Moeilijke afkalving: beslissen – niet proberen

Dierenarts Ellen Weigert heeft meer dan 35 jaar beroepservaring in de veehouderij. In het nieuwe nummer van Elite geeft ze 10 tips over wat je kunt doen bij een moeilijk verlopende geboorte. Weten wat je doet en de kalmte bewaren zijn het belangrijkst. Lees verder ❯

Wetenschap met focus op kalveropfok

Een belangrijk thema op het ADSA-congres in de VS was de opfok van jonge kalveren. In dit artikel volgt een selectie uit de onderzoeksresultaten. Lees verder ❯

Hitteplan melkvee

De warmte is deze dagen nog extremer en houdt aan tot het weekend. Elite heeft enkele aanbevelingen voor melkveehouders om groei- en productieverliezen door de warmte in te perken. Lees verder ❯

NMC 2018: Ontwikkelingen rondom behandeling en preventie mastitis

Half juni kwamen mastitisspecialisten in Italië bijeen om de actuele stand van zaken omtrent diagnostiek, antibioticareductie alsook de praktische mastitisbestrijding te bediscussiëren. Op 11, 12 en 13 juni jongstleden vond aan de Universiteit van Mailand de tweede NMC-conferentie plaats. NMC … Lees verder ❯

Onderzoek naar bacteriestammen S. Aureus

Onder leiding van Gerrit Koop van de Diergeneeskundige Faculteit van Utrecht zijn leden van het European Mastitis Panel (EMP) enkele jaren geleden begonnen met het in kaart brengen van de S. Aureus-stammen in Europa. Lees verder ❯

Minder lichamelijk werk, meer denkwerk

Automatisering neemt veel lichamelijk werk uit handen, het melken of voeren bijvoorbeeld. Het denkwerk wordt echter niet minder. Steeds vaker moet de mens op veel vlakken anders denken dan voorheen. Lees verder ❯

Klauwenbadoptimalisatie  

Het inzetten van een klauwenbad leid top melkveebedrijven altijd weer tot problemen. Een technisch goed uitgevoerd bad en de vloeistof niet te laat verwisselen, maken het verschil tussen een goed en een slecht klauwenbad. Lees verder ❯

Waardoor worden de koeien slechter drachtig?

Om erachter te komen waardoor koeien slecht drachtig worden, is niet direct een onderzoek door een dierenarts nodig. Overzicht houden over de veestapel en veranderingen van de laatste weken binnen het bedrijf overdenken, kan kosten uitsparen. Lees verder ❯

Vier koegebonden opfoksystemen

Het direct na de geboorte scheiden van kalf en koe was onlangs onderwerp van gesprek op maatschappelijk vlak. Naast veel bezwaren, kent koegebonden opfok ook voordelen. In binnen- en buitenland zijn er inmiddels melkveehouders die methoden hebben ontwikkeld voor koegebonden kalveropfok. Lees verder ❯

Pagina 1 van 41234