Berichten over: Koemanagement

Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt zeker als het gaat om het hebben en houden van een gezonde melkveestapel. Daarom is het uitermate belangrijk te weten hoe de koe functioneert en onder welke omstandigheden zij zich het best voelt.

Koeienbril ziet koeienwereld

Het Duitse opleidingsinstituut LBZ Echem in Nedersaksen heeft een koeienbril ontwikkeld. De bril is niet voor koeien, maar voor mensen. Door de bril zien mensen de wereld zoals koeien deze zien. Zo wil LBZ mensen leren koeien beter te begrijpen en de leefomgeving beter afstemmen op de behoeften van de koe.   Lees verder ❯

Overstijgt hoge productie fysiologische grenzen?

Moet 14.000 kg melk in 305 dagen het streven zijn? Of is dat te veel? Of te weinig? De vraag is wat de koe genetisch kan en fysiologisch aankan. De voeropnamecapaciteit van onze koeien is en blijft de beperkende factor als het gaat om productieverhoging. Lees verder ❯

Mastitisonderzoek voor de praktijk

Tijdens de ‘mastitismiddag’ van Hogeschool Hannover werden actuele onderzoeken gepresenteerd. Eén van de thema’s was het reduceren van antibioticaresten in dumpmelk met behulp van enzymen. Een ander thema was het voorkomen van het ontstaan van oedemen bij vaarzen. Lees verder ❯

Vier tips voor minder stress bij spenen

Jonge kalveren huisvesten in tweetallen en de melkgift in stappen afbouwen zijn slechts twee manieren om kalveren met minder problemen van de melk te halen. Wat je nog meer kunt doen om het de kalveren in deze fase aangenamer te maken, wordt uitgelegd door Whitney Knauer van de universiteit in Minnesota. Lees verder ❯

DCRC-congres: de beste jongveeopfok

In een reeks online artikelen vat Elite de presentaties van een zestal specialisten samen. De zesde presentatie wordt in dit artikel samengevat en werd gegeven door Mike van Amburgh van universiteit Cornell. Lees verder ❯

Kreupelheid: oorzaken snel wegnemen

Wereldwijd is een kwart van de koeien kreupel door zoolzweren, dermatitis digitalis of witte-lijn-defect. Klauwgezondsheidsexpert Nigel Cook zet een aantal maatregelen op een rij om deze ziektes voor te zijn. Lees verder ❯

Moeten de kalveren dekjes op?

Kalverdekjes kunnen net geboren kalveren of kalveren die ziek zijn, ondersteunen bij het op peil houden van de lichaamstemperatuur. In dit artikel legt Elite uit wanneer een kalverdekje nuttig is. Lees verder ❯

DCRC-congres: fokwaarde kalvergezondheid

In een reeks online artikelen vat Elite de presentaties van een zestal specialisten samen. De eerste samenvatting is van de presentatie van David Erf (Zoetis). Lees verder ❯

Kalveren hebben ook in winter water nodig

Kalveren die aan de melk zijn hebben ook water nodig. Tijdens de koude wintermaanden kan dat soms een uitdaging zijn, omdat het water in de emmers kan bevriezen. In dit artikel tips over hoe je de kalveren water aan kunt bieden zonder dat het tijd rooft. Lees verder ❯

Koe vindt koeborstel even belangrijk als verse TMR

Als van koeien wordt verlangt een inspanning te leveren om bij vers TMR of een roterende koeborstel te komen, blijken koeien voor de koeborstel evenveel moeite te doen als voor het verse voer. Lees verder ❯