Berichten over: Voeding

Dat voeding één de belangrijkste actoren is voor een gezonde en hoge melkproductie moge duidelijk zijn. Op de koe individuele koe afgestemde voeding in droogstand en rond het afkalven is de enige manier om zonder ziekten de lactatie te starten. En uitgebalanceerde voeding is zelfs een methode om de klauwen gezond te houden. In dit dossier vindt u alles wat Elite te bieden heeft als het gaat om de voeding van uw koeien.

Bedorven kuilvoer is gevaarlijk

Voederverliezen kosten de veehouder niet alleen veel geld. Bij de koeien kan het ook op de lange termijn schade aanrichten. Waarom het lonend is bedorven kuilvoer niet in de voermengwagen te laden, maar op de mestvaalt te storten, leggen twee wetenschappers uit. Lees verder ❯

Exact voeren

Een simpele sneeuwbaltest toont aan of het uitgedoseerde rantsoen het juiste vochtgehalte heeft. Valt de bal, na in de handen samendrukken, weer losjes uit elkaar, dan is het drogestofgehalte juist. In dit artikel zet Elite enkele ‘tools’ op een rij om snel het drogestofgehalte te controleren. Lees verder ❯

Hoe fijn moet stro in het rantsoen zijn?

Als vanwege ruwvoertekorten door de droogte van afgelopen zomer moet worden teruggegrepen op alternatieve voedermiddelen, kan meer stro in het rantsoen van de pinken en droge koeien mengen interessant zijn. Afhankelijk van de andere rantsoencomponenten, kan tot zes kg stro per dier worden toegevoegd. Lees verder ❯

Ruwvoerkrapte: vroege eerste snede?

Een maatregel tegen ruwvoerkrapte is dit voorjaar zeer vroeg maaien. Op sommige plekken is zelfs al ingekuild tijdens de mooie voorjaarsdagen. Het in het late najaar gegroeide gras had het grootste aandeel in de opbrengst. Ondertussen bevat de bodem veel vocht, vrijwel overal zit de mest erop en het gras groeit al. Is in een vroeg stadium maaien en snel voeren van zeer vroege snedes wijsheid? Lees verder ❯

Luzerne telen in Noord Europa

Ook in het noorden van Europa zul je niet snel luzerne tegenkomen in de melkveerantsoenen. Luzerne kan immers niet tegen de koude winters. Inmiddels bestaan er echter wel luzernesoorten die bestand zouden zijn tegen koude winters. Lees verder ❯

Silageconferentie Bonn: 3D-kaart van de maiskuil

Als je om broei voor te blijven de voersnelheid in kaart brengt, is het behulpzaam als je de dichtheid (gewicht van een kubieke meter verdicht voer) van het ingekuilde voer weet. Bij een lagere dichtheid moet de voersnelheid immers hoger liggen.   Lees verder ❯

Inkuilen 4.0

Op de 18e Internationale silageconferentie in Bonn kwamen eind vorig jaar diverse wetenschappers aan het woord die werken aan methoden en tools om voer van nog hogere kwaliteit voor het voerhek te krijgen. Ook werd uitsluitsel gegeven over hoever onzichtbare schimmel de kuil indringt. Lees verder ❯

Minder voer, meer melk

Op globaal niveau ligt de focus in de fokkerij nu meer op voerefficiëntie dan ooit. De oorzaken zijn een schaarste aan landbouwgrond en de schreeuw om emissiereductie. De ontwikkeling van fokwaarden voor voerefficiëntie, lijkt echter maar gestaag te vorderen. Wat is de oorzaak? Lees verder ❯

Minder ruw eiwit, aminozuren toevoegen

In de VS staat de eiwitbalans, en vooral de optimalisatie ervan, binnen de bedrijven ook ter discussie. Concreet gaat het om de mogelijkheden van het verlagen van het ruw eiwitgehalte. Lees verder ❯

Stro als derde ruwvoersoort

Bij minder ruwvoer, zoals komende winter voor sommige melkveehouders het geval is, wordt voerstro vanzelf een betekenisvoller product. De kwaliteit van stro is als gevolg van de droogte wel goed. De grote uitdaging is het maken van een strohoudend rantsoen dat de dieren niet uitselecteren. rantsoen dat de dieren niet uitselecteren. Lees verder ❯