Berichten over: Voeding

Dat voeding één de belangrijkste actoren is voor een gezonde en hoge melkproductie moge duidelijk zijn. Op de koe individuele koe afgestemde voeding in droogstand en rond het afkalven is de enige manier om zonder ziekten de lactatie te starten. En uitgebalanceerde voeding is zelfs een methode om de klauwen gezond te houden. In dit dossier vindt u alles wat Elite te bieden heeft als het gaat om de voeding van uw koeien.

Pagina 1 van 41234

Minder ruw eiwit, aminozuren toevoegen

In de VS staat de eiwitbalans, en vooral de optimalisatie ervan, binnen de bedrijven ook ter discussie. Concreet gaat het om de mogelijkheden van het verlagen van het ruw eiwitgehalte. Lees verder ❯

Stro als derde ruwvoersoort

Bij minder ruwvoer, zoals komende winter voor sommige melkveehouders het geval is, wordt voerstro vanzelf een betekenisvoller product. De kwaliteit van stro is als gevolg van de droogte wel goed. De grote uitdaging is het maken van een strohoudend rantsoen dat de dieren niet uitselecteren. rantsoen dat de dieren niet uitselecteren. Lees verder ❯

Winter 2018/2019: krap in het ruwvoer en minder kwaliteit

In welk vat zou je de voeding voor de komende winter moeten gieten om het tot het voorjaar uit te zingen? Niet voor iedere melkveehouder wordt het een makkie. Daarom zet Elite nog eens een aantal tips op een rij. Lees verder ❯

Een goede najaarssnede

Bij velen is ruwvoerpositie door de droogte aan de krappe kant. Daardoor zijn de najaarssneden een stuk interessanter. Een hoge kwaliteit ruwvoer is met de vierde en vijfde snede echter niet zo makkelijk te bereiken. Dit artikel geeft enkele tips. Lees verder ❯

Kalveren hebben voorkeur voor pellets

Als je kalveren laat kiezen, vreten ze liever gepelletiseerd krachtvoer dan muesli. Zo blijkt uit een onderzoek van de Hogeschool uit Soest (D). De vorm waarin krachtvoer wordt aangeboden bleek bovendien ook invloed te hebben op de voeropname tijdens de melkfase. Lees verder ❯

Mais: Shredlage ook goed te conserveren

Veel melkveehouders laten hun mais tegenwoordig langer snijden door de hakselaar en de korrels sterk kneuzen (Shredlage). Dat maakt goed verdichten uitdagend. Wetenschappers hebben uitgezocht wat de beste manier is. Lees verder ❯

Mais 2017 nog niet op? Inslurven

Moet de mais er vervroegd af, maar ligt er nog een flinke maisvoorraad van 2017? De slurven die dikwijls worden gebruikt voor bierborstel, perspulp, voederbieten met sojahullen et cetera, kunnen ook worden gevuld met snijmais of kuilgras. Lees verder ❯

Wat doen met mais met droogteschade?

In mei en juni van dit jaar kon de mais zich prima ontwikkelen. In de maand juli, als de mais het meeste water nodig heeft, was de noodzakelijke regen er niet. Het resulteerde in noodrijpheid en zelfs kolfloze mais. De eerste mais van 2018 zit al even in de kuil. Lees verder ❯

Hitteplan melkvee

De warmte is deze dagen nog extremer en houdt aan tot het weekend. Elite heeft enkele aanbevelingen voor melkveehouders om groei- en productieverliezen door de warmte in te perken. Lees verder ❯

Overgaan op noodoogst van de mais?

Ook de mais heeft te lijden onder de droogte die nog niet voorbij is. Soms is een noodoogst de beste weg. Aan de hand van dit artikel kun je beslissen of zo’n noodoogst de beste weg is. Lees verder ❯

Pagina 1 van 41234