Berichten over: Voeding

Dat voeding één de belangrijkste actoren is voor een gezonde en hoge melkproductie moge duidelijk zijn. Op de koe individuele koe afgestemde voeding in droogstand en rond het afkalven is de enige manier om zonder ziekten de lactatie te starten. En uitgebalanceerde voeding is zelfs een methode om de klauwen gezond te houden. In dit dossier vindt u alles wat Elite te bieden heeft als het gaat om de voeding van uw koeien.

Pagina 1 van 3123

65 procent eiwit van eigen bodem geen probleem op intensief veenweidebedrijf

Er staat een grondgebondenheidseis van 65 procent eiwit van eigen grond op stapel. Koeien & Kansen-deelnemers met veenweidegrond, Coen en Jeannette Hagoort uit Waarder, hebben 120 melkkoeien op nog geen 50 hectare en haalden vorig jaar 74 procent van hun eiwit van eigen bodem. Lees verder ❯

Meer of minder krachtvoer

Op drie verschillende proefbedrijven met verschillende producties, kregen koeien rantsoenen met per kg geproduceerde melk verschillende hoeveelheden krachtvoer en ruwvoermengsels met verschillende energiedichtheden. Is melken met minder krachtvoer rendabeler? Lees verder ❯

Aandachtspunten bij over elkaar kuilen

Over elkaar kuilen van verschillende snedes gras gebeurt veelvuldig in de praktijk. Waarop in het bijzonder moet je letten? Enkele tips. Lees verder ❯

De essentie van vetten als voedingsmiddel

Op 22 maart vond het Feed Fats Seminar plaats. De boodschap was dat vetten in het voer alle behalve negatief zijn. Vetten zijn juist essentieel voor het optimaal voeren van melkkoeien, maar ze worden vaak nog vergeten. Lees verder ❯

TMR: leidt selectie tot ketose?

De structuurrijke droogstandsrantsoenen worden dikwijls uitgesorteerd door de koeien. Stijgt het risico op ketose na de afkalving daardoor? Lees verder ❯

Niet alle vetten geschikt voor nieuwmelkte koeien

Het is interessant om aan rantsoenen voor hoogproductieve koeien vetten toe te voegen, omdat de rantsoenen daarmee een hogere energetische waarde krijgen. Maar niet ieder vetmengsel is geschikt om aan melkkoeien te voeren. Lees verder ❯

13 procent verschil lange TMR-deeltjes na één dag

Melkkoeien vreten selectief van het voorgeschotelde rantsoen. Dat kan er toe leiden dat de samenstelling van het rantsoen dat koeien binnen krijgen, in de loop van de dag. Lees verder ❯

Bij drogestofvoorziening droge koeien letten op zetmeel en NDF

In de voeding van de droogstaande koeien mogen geen compromissen schuilen. Voerfouten in de droogstand hebben immers zwaarwegende gevolgen voor de lactatie. Lees verder ❯

6 tips om de koeien aan het vreten te houden

De plek in de stal waar de koeien tijdens het vreten staan kan ook bij een krappe verhouding  tussen dieren en vreetruimte zo worden ingericht, dat alle koeien toch over voldoende vers voer kunnen beschikken. De Britse professor Nigel Cook geeft uitleg. Lees verder ❯

Cornell Nutrition Conference: tips voor meer voeropname

Des te meer koeien voor het afkalven vreten, des te meer melk ze geven in de navolgende lactatie, des te gezonder ze blijven en des te reproductiever ze zullen zijn. Maar hoe de koe te overtuigen flink te blijven vreten? Op de Cornell Nutrition Conference stonden wetenschappers klaar met interessante tips. Lees verder ❯

Pagina 1 van 3123