Berichten over: Voeding

Dat voeding één de belangrijkste actoren is voor een gezonde en hoge melkproductie moge duidelijk zijn. Op de koe individuele koe afgestemde voeding in droogstand en rond het afkalven is de enige manier om zonder ziekten de lactatie te starten. En uitgebalanceerde voeding is zelfs een methode om de klauwen gezond te houden. In dit dossier vindt u alles wat Elite te bieden heeft als het gaat om de voeding van uw koeien.

Pagina 1 van 41234

Mais: Shredlage ook goed te conserveren

Veel melkveehouders laten hun mais tegenwoordig langer snijden door de hakselaar en de korrels sterk kneuzen (Shredlage). Dat maakt goed verdichten uitdagend. Wetenschappers hebben uitgezocht wat de beste manier is. Lees verder ❯

Mais 2017 nog niet op? Inslurven

Moet de mais er vervroegd af, maar ligt er nog een flinke maisvoorraad van 2017? De slurven die dikwijls worden gebruikt voor bierborstel, perspulp, voederbieten met sojahullen et cetera, kunnen ook worden gevuld met snijmais of kuilgras. Lees verder ❯

Wat doen met mais met droogteschade?

In mei en juni van dit jaar kon de mais zich prima ontwikkelen. In de maand juli, als de mais het meeste water nodig heeft, was de noodzakelijke regen er niet. Het resulteerde in noodrijpheid en zelfs kolfloze mais. De eerste mais van 2018 zit al even in de kuil. Lees verder ❯

Hitteplan melkvee

De warmte is deze dagen nog extremer en houdt aan tot het weekend. Elite heeft enkele aanbevelingen voor melkveehouders om groei- en productieverliezen door de warmte in te perken. Lees verder ❯

Overgaan op noodoogst van de mais?

Ook de mais heeft te lijden onder de droogte die nog niet voorbij is. Soms is een noodoogst de beste weg. Aan de hand van dit artikel kun je beslissen of zo’n noodoogst de beste weg is. Lees verder ❯

Verdroogd grasland te lijf met reinigingssnede

Wat is wijsheid? Wat kun je doen met beschadigd, noodrijp gras en welke mogelijkheden zijn er om de voervoorraad dit najaar of vroeg in het komende voorjaar nog aan te vullen? Lees verder ❯

Mycotoxinen – een verraderlijk gevaar

Zowel de productie als de vruchtbaarheid van de koeien keldert, een eenduidige oorzaak is niet aan te wijzen. In veel gevallen zijn dan mycotoxinen in het voer de boosdoener. Lees verder ❯

65 procent eiwit van eigen bodem geen probleem op intensief veenweidebedrijf

Er staat een grondgebondenheidseis van 65 procent eiwit van eigen grond op stapel. Koeien & Kansen-deelnemers met veenweidegrond, Coen en Jeannette Hagoort uit Waarder, hebben 120 melkkoeien op nog geen 50 hectare en haalden vorig jaar 74 procent van hun eiwit van eigen bodem. Lees verder ❯

Meer of minder krachtvoer

Op drie verschillende proefbedrijven met verschillende producties, kregen koeien rantsoenen met per kg geproduceerde melk verschillende hoeveelheden krachtvoer en ruwvoermengsels met verschillende energiedichtheden. Is melken met minder krachtvoer rendabeler? Lees verder ❯

Aandachtspunten bij over elkaar kuilen

Over elkaar kuilen van verschillende snedes gras gebeurt veelvuldig in de praktijk. Waarop in het bijzonder moet je letten? Enkele tips. Lees verder ❯

Pagina 1 van 41234