Berichten over: Voeding

Dat voeding één de belangrijkste actoren is voor een gezonde en hoge melkproductie moge duidelijk zijn. Op de koe individuele koe afgestemde voeding in droogstand en rond het afkalven is de enige manier om zonder ziekten de lactatie te starten. En uitgebalanceerde voeding is zelfs een methode om de klauwen gezond te houden. In dit dossier vindt u alles wat Elite te bieden heeft als het gaat om de voeding van uw koeien.

Pagina 1 van 3123

TMR: leidt selectie tot ketose?

De structuurrijke droogstandsrantsoenen worden dikwijls uitgesorteerd door de koeien. Stijgt het risico op ketose na de afkalving daardoor? Lees verder ❯

Niet alle vetten geschikt voor nieuwmelkte koeien

Het is interessant om aan rantsoenen voor hoogproductieve koeien vetten toe te voegen, omdat de rantsoenen daarmee een hogere energetische waarde krijgen. Maar niet ieder vetmengsel is geschikt om aan melkkoeien te voeren. Lees verder ❯

13 procent verschil lange TMR-deeltjes na één dag

Melkkoeien vreten selectief van het voorgeschotelde rantsoen. Dat kan er toe leiden dat de samenstelling van het rantsoen dat koeien binnen krijgen, in de loop van de dag. Lees verder ❯

Bij drogestofvoorziening droge koeien letten op zetmeel en NDF

In de voeding van de droogstaande koeien mogen geen compromissen schuilen. Voerfouten in de droogstand hebben immers zwaarwegende gevolgen voor de lactatie. Lees verder ❯

6 tips om de koeien aan het vreten te houden

De plek in de stal waar de koeien tijdens het vreten staan kan ook bij een krappe verhouding  tussen dieren en vreetruimte zo worden ingericht, dat alle koeien toch over voldoende vers voer kunnen beschikken. De Britse professor Nigel Cook geeft uitleg. Lees verder ❯

Cornell Nutrition Conference: tips voor meer voeropname

Des te meer koeien voor het afkalven vreten, des te meer melk ze geven in de navolgende lactatie, des te gezonder ze blijven en des te reproductiever ze zullen zijn. Maar hoe de koe te overtuigen flink te blijven vreten? Op de Cornell Nutrition Conference stonden wetenschappers klaar met interessante tips. Lees verder ❯

Grasklaver ook in zeer koude klimaten productiever

Grasklaver doet het ook in zeer koude klimaten beter dan monochrome grasbestanden. Dat is gebleken uit een onderzoek dat is uitgevoerd in IJsland. Lees verder ❯

Grasbrok tegen wil en dank

Veel kwaliteitsvoer van eigen land is het streven van iedere melkveehouder. De 80-20-regel die bij derogatie hoort en de twee groeizame jaren maken echter dat sommige melkveehouders nu al gras hebben tot ver in 2019. Lees verder ❯

Platgewaaide mais oogsten

Op social media waren de foto’s van platgewaaide mais door de eerste herfststorm op 13 september niet te missen. Het maisperceel op de foto hierboven is goed afgekomen. De vraag is vervolgens: moet de beschadigde mais er direct af of kan nog worden afgewacht? Lees verder ❯

De hakselkwaliteit controleren

Niets zo ergerlijk als het zien liggen van de maiskorrels in verse mestflatten of in het restvoer. Om te voorkomen dat het kostbare zetmeel de hele winter de kelder ingaat, is het van groot belang de hakselkwaliteit nauwgezet te volgen tijdens de oogst. Lees verder ❯

Pagina 1 van 3123