Kennispartnerbericht van De Heus

Betere eiwitbenutting uit weidegras met RECYCLE

Eerder dit jaar heeft De Heus Voeders een nieuw en innovatief product toegevoegd aan haar assortiment: RECYCLE. Deze toevoeging aan het voer zorgt voor een betere benutting van het eiwit uit het verse gras. Zo werkt de mengvoederleverancier samen met boeren aan een kleinere en efficiëntere kringloop. RECYCLE staat voor Ruw Eiwit benutting in de keten en is bewezen effectief voor weidende of zomerstal gevoerde koeien.

Plantextracten

Het product RECYCLE bevat een unieke en uitgebalanceerde combinatie van plantextracten voor een beter gebruik van eiwit in de vers gras vretende koe. Wij hebben RECYCLE ontwikkeld op basis van drie jaar intensief onderzoek naar de werking van dit product, waaruit bleek dat de juiste combinatie, hoeveelheid en origine van de verschillende extracten cruciaal is. RECYCLE zorgt dat er in de pens minder afbraak plaats vindt van eiwit en dat het onbestendig eiwit efficiënter wordt omgezet naar microbieel eiwit.

Grootschalig praktijkonderzoek

Na eerdere onderzoeken in Zuid-Afrika en in Nederland, heeft De Heus Voeders in 2018 een grootschalig praktijkonderzoek opgezet op maar liefst 11 bedrijven met in totaal 1350 koeien. De wetenschappelijke en de praktijkonderzoeken tonen een eenduidig beeld:

  • Meer melk per koe per dag
  • Hoger melkeiwit gehalte
  • Lager melk ureum
  • Hogere eiwitbenutting
Per koe per dag Effect RECYCLE in grammen Opbrengsten in centen
Melkeiwit +31 19
Melkvet +14 4
Melklactose +25 1
Totaal >24

Extra opbrengsten: 24 cent per koe per dag

Het praktijkonderzoek van De Heus in Nederland laat een meeropbrengst zien van 24 cent per koe per dag als gevolg van een stijging van de melkinkomsten. Daarnaast bespaart u op de kosten van mestafzet, door een lager melkureum. Dit laat de winst die er is op het milieu nog buiten beschouwing.

Tenslotte verbeteren door de efficiëntere penswerking ook de gezondheid en energiebalans van de koe. RECYCLE verbetert zo duurzaam uw rendement.

Positieve ervaring maatschap S&E de Boer

Maatschap S & E de Boer in Middelie was één van de deelnemers aan het praktijkonderzoek en is enthousiast over het gebruik. Bekijk de ervaring van melkveehouder Simon de Boer en rundveespecialist Bart Kistemaker van De Heus Voeders:

Hoe pas ik RECYLCE toe in mijn rantsoen?

RECYCLE heeft een prettig kruidige geur en is toegevoegd aan een aantal krachtvoersoorten in het weideassortiment van De Heus. Daarnaast kan RECYCLE toegepast worden in rundveecorrectiemeel (RUCOM). Kijk hier voor de bij uw rantsoen passende RECYCLE voeders en verbeter duurzaam uw rendement.

De Heus
Over De Heus
Al ruim honderd jaar helpt De Heus haar klanten vooruit. Wij zijn betrokken in de hele keten van de agrarische sector. In de stallen van onze klanten, in de voedselketen en in de samenwerking met universiteiten en instituten. Als geen ander weten wij wat de veehouder motiveert en uitdaagt

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de tweewekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?