Kennispartnerbericht van De Heus

Wilt u ook het saldo per koe verhogen?

Je vee zo optimaal mogelijk laten presteren, is van groot belang. Onderdeel daarvan is het maximaliseren van de melkopbrengst: oftewel hoe kun je het saldo per koe verhogen?

Werk sneller naar een hoger krachtvoerniveau toe
Het uitdagen van koeien aan het begin van de lactatie verbetert de gezondheid, de efficiëntie én het saldo. Uiteraard is de mogelijke respons in melkproductie afhankelijk van vele factoren, waaronder het uitgangsrantsoen, het productieniveau en de droogstand. De koeien moeten het verhoogde krachtvoerniveau aan kunnen.

Traditioneel wordt na het afkalven de hoeveelheid krachtvoer in een aantal weken opgebouwd tot de maximale gift. Na de piekperiode wordt op enig moment de krachtvoergift weer afgebouwd op basis van de gerealiseerde melkproductie. Maar wat als je nu met de koeien sneller toewerkt naar een hoger krachtvoerniveau?

Een beter werkend immuunsysteem
Uit onderzoek blijkt dat een hogere maximale krachtvoergift in het begin van de lactatie resulteert in een hogere melkproductie gedurende de gehele lactatie en dat de productie van kilogrammen melkvet, melkeiwit en lactose per koe per dag significant hoger ligt bij een hogere krachtvoergift.

Deze koeien hebben een minder lage negatieve energiebalans wat weer gecorreleerd is aan een betere opstart en een beter werkend immuunsysteem, minder problemen met eventuele leververvetting, slepende melkziekte, mastitis, vruchtbaarheid of klauwproblemen.

De 3 R’s in de stal
De melkproductie is afhankelijk van vele factoren. Er moet in aanleg genoeg melkproductie aanwezig zijn. Ofwel melkvee moet het extra gevoerde krachtvoer omzetten in melk. Daarnaast zijn de normale randvoorwaarden ‘Rust, Regelmaat en Reinheid’ nog meer van belang. Een koe waar we meer van vragen, is gebaat bij een stabiel rantsoen en management. Een goede planning is essentieel.

Valkuilen
Eén van de grootste valkuilen bij het harder voeren is een koe die te weinig liters geeft. Als we een hogere basisgift hanteren, vallen deze koeien door de mand. De kosten zijn hoger dan de opbrengsten. Het is van groot belang regelmatig te kijken welke koeien dit zijn. Tijdens de melkcontrole kan middels VoerExpert, een rantsoenberekeningsprogramma, een lijst worden uitgedraaid op saldo per koe. Aan de hand van deze lijst kan de afweging worden gemaakt om wel of niet door te gaan met deze koe. Door hier regelmatig naar te kijken kan het koesaldo worden verhoogd!

Hoe kun je het saldo per koe nu nog meer verhogen?
Om deze vraag te beantwoorden, hebben we drie onafhankelijke experts gevraagd hun visie hierop te geven. Rundveedierenarts Erwin Hoogland, Financieel Adviseur Andries-Jan de Boer en Melkveehouder Maarten Burgmans delen vanuit hun expertise hun visie.

Erwin Hoogland, rundveedierenarts bij Phibro Animal Health Corporation
“Ik ben dagelijks bij de boer om te achterhalen waar ik kan helpen om de koeien gezonder te krijgen, productiever én makkelijker te werken en om een hoger saldo per koe te realiseren. De basis voor een goed saldo is het gezond houden van zowel de individuele koe als het koppel. Dit lukt door de weerstand zo hoog mogelijk te houden en de infectiedruk zo laag mogelijk.”

Andries-Jan de Boer, financieel adviseur bij 3D Agro Advies
“Samen met de melkveehouder bekijk ik hoe het bedrijf draait en welke stappen genomen kunnen worden om het financieel resultaat te verbeteren. Dit doen we zowel strategisch als wat bedrijfsvoering betreft. Hierbij speelt het saldo per koe een grote rol. Voor een goed saldo per koe zijn een aantal punten noodzakelijk: een hoge productie met goede gehalten, een voerinput die daarmee in balans is en lage kosten voor bijvoorbeeld diergezondheid en fokkerij. Zoek de juiste balans!”

Maarten Burgmans, melkveehouder
“De afgelopen jaren zijn we flink gegroeid met ons melkvee en hebben we veel werk geautomatiseerd, van voeren tot melken. Voor ons zit de uitdaging ‘m de komende jaren in optimalisatie. Voor het optimaliseren van je melkproductie en het verhogen van het saldo, moet de balans binnen je bedrijf goed zijn. Dit gaat hand in hand met zaken als arbeid, voerefficiëntie en diergezondheid.”

Meer weten? Bekijk de drie volledige visies en lees meer over het verhogen van het koesaldo.

De Heus
Over De Heus
Al ruim honderd jaar helpt De Heus haar klanten vooruit. Wij zijn betrokken in de hele keten van de agrarische sector. In de stallen van onze klanten, in de voedselketen en in de samenwerking met universiteiten en instituten. Als geen ander weten wij wat de veehouder motiveert en uitdaagt

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de tweewekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?