Algemeen

Virtuele omheining lijkt geen effect te hebben op welzijn koe

Virtuele omheining heeft geen negatieve, maar ook geen positieve invloed op het gedrag en stress van dieren. Dat blijkt uit internationaal literatuuronderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Wageningen Universiteit & Research (WUR) en het Louis Bolk Instituut. Zij kijken naar de mogelijke bijdrage van virtuele afrastering aan het oplossen van stikstof-, klimaat en biodiversiteitsvraagstukken in de melkveehouderij. Het literatuuronderzoek is ter voorbereiding op praktijkonderzoek naar de toepassing van deze methode in Nederland.

Virtuele afrastering is een alternatief voor (schrik)draad. De koe krijg een halsband met een gps. Deze maakt geluid wanneer het dier de grens van het gebied nadert en geeft een schok wanneer het dier daaroverheen gaat. Door de plaatsbepaling kunnen dieren beter worden gemonitord en de omheining kan makkelijk digitaal verplaatst worden. Dit zorgt voor flexibel weidemanagement. Natuurlijk mag deze manier van weiden geen negatieve invloed hebben op het dierenwelzijn. Uit een studie van onderzoeken uit het buitenland blijkt dat, vergeleken met schrikdraad, er geen positieve of negatieve invloed is op het gedrag en de stressparameters van rundvee.

Bij de onderzoeken waren bijna geen verschillen in rust- en eetgedragspatronen, hartslag of de hoeveelheid cortisol in mest en melk bij gebruik van een virtuele afrastering. Binnen een paar dagen snapten de meeste koeien hoe het werkte. Een klein deel had wel moeite met het leren omgaan met de afrastering of nam de schokken die zij kregen buiten de omheining voor lief. De inzichten uit het literatuuronderzoek zorgen dat het onderzoek ‘Dynamisch Draadloos Weiden’ door kan naar de volgende fase. Er zullen praktijkexperimenten gehouden worden die focussen op het gebruik van virtuele afrastering onder Nederlandse omstandigheden.

Bron: Verantwoorde Veehouderij

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?