Berichten over: Gezondheid

Hoeveel kennis en ervaring u ook heeft, dat dieren soms ziek worden is onvermijdelijk. Over vrijwel alle ziekten en behandelingen waarmee melkveehouders te maken krijgen, heeft Elite ooit geschreven.

Pagina 1 van 41234

Stamcellenbehandeling bij mastitis

In een laboratoriumonderzoek vonden wetenschappers van de Cornell Universiteit positieve effecten van secreten (afscheiding) van uierstamcellen van runderen. Deze vondst kan mogelijk bijdragen aan een betere behandeling van mastitis. Lees verder ❯

Aantal gevallen Lumpy-Skin-Disease loopt terug

Het aantal uitbraken van Lumpy-Skin-Disease (LSD) in de Balkan is na een vaccinatiecampagne flink teruggelopen. Het aantal LSD-gevallen daalde in vergelijking tot het jaar ervoor met bijna 95 procent. Dat deelde de EFSA (Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid) mee op 19 februari. Lees verder ❯

Is antibioticavrije melk de toekomst?

Begin deze maand vond in de VS de 57e National Mastitis Council plaats. Meerdere honderden experts op het gebied van uiergezondheid kwamen ervoor naar de stad Tucson in Arizona. Lees verder ❯

Tien tips voor gezondere klauwen

Zo’n beetje 30 procent van de melkkoeien heeft last van kreupelheid. Aan systematisch management van klauwgezondheid ontbreekt het dikwijls, zo meent dierenarts Michael Kreher. Hij geeft in de eerste uitgave van Elite in 2018 tien tips voor substantieel gezondere klauwen. Lees verder ❯

Voorbereid de transitie in – Verslag van praktijkdag

Op 22 november bezochten 40 melkveehouders uit het Noorden van Nederland de melkveebedrijven van familie Boersma in Kollumerpomp (Fr) en van maatschap Van Veldhuizen in Hoornsterzwaag (Fr). Tijdens de dag verzorgden Elanco-rundveedierenarts Angelique Rijpert en productspecialist Hendrik Veldman van DeLaval korte presentaties over hulpmiddelen bij het transitiemanagement. Lees verder ❯

Emmers, spenen en drenches voor biest juist reinigen

Een hoog aantal kiemen in de biest is in de praktijk meestal veroorzaakt door slecht gereinigde melkapparatuur of door slecht gereinigd materiaal waarmee de biest verstrekt wordt. Hier is dus eenvoudig veel te optimaliseren. Lees verder ❯

Dairy Cattle Reproduction Council 2017

Als koeien na een geslaagde inseminatie later toch niet drachtig blijken, dan ligt het vaak aan, of het afsterven van de bevruchte eicel, of het afsterven van het embryo in de eerste dagen of weken van de dracht. Erachter gaat vaak een aandoening schuil, die de koe direct voor of na de afkalving had. Lees verder ❯

Ziekten aan de hand van gedrag zeer vroeg herkennen

Koeien in de transitiefase veranderen al meerdere dagen voor het optreden van klinische mastitis- en metritissymptomen hun vreet- en liggedrag. Lees verder ❯

Harde klauwblokjes blijven langer zitten

Klauwblokjes zijn meestal van hout. Of de mate van hardheid van het materiaal van de blokjes invloed heeft op hoe lang ze onder de klauw blijven zitten, hebben wetenschappers uitgezocht in een parktijkonderzoek. Lees verder ❯

Cornell Nutrition Conference: tips voor meer voeropname

Des te meer koeien voor het afkalven vreten, des te meer melk ze geven in de navolgende lactatie, des te gezonder ze blijven en des te reproductiever ze zullen zijn. Maar hoe de koe te overtuigen flink te blijven vreten? Op de Cornell Nutrition Conference stonden wetenschappers klaar met interessante tips. Lees verder ❯

Pagina 1 van 41234