NIEUWS


Intensief gevoerd als kalf en pink: meer follikels

24 okt 2020

Als kalveren voor en na het spenen intensief gevoerd worden, zijn ze zwaarder, komen ze vroeger in de puberteit en zijn ze door een dikkere baarmoederslijmhuid en een groter aantal gevormde follikels vruchtbaarder dan kalveren die energetisch op een minder hoog niveau gevoerd worden.


Expansief meer melk in de VS

22 okt 2020

In de nazomer heeft de expansieve ontwikkeling van de groei van de melkproductie zich versterkt doorgezet. In september werd met 8,17 miljoen ton melk 2,3 procent meer gemolken dan in dezelfde maand in 2019.


Levensproductie naar 34.000 kg

21 okt 2020

In melkcontrolejaar 2019/2020 produceerde de Nederlandse melkkoe in de MPR gemiddeld 9.203 kg melk. De ruim 240.216 koeien die werden afgevoerd, produceerden 34.000 kg melk met 1.481 kg vet en 1.210 kg eiwit in 1.183 gebruiksdagen. Het aantal afvoerkoeien lag op een relatief laag niveau.


Hoe bespaar je op voerkosten

19 okt 2020

Een lagere melkprijs, ruwvoerkrapte en hoge kosten. Op veel plaatsen is de situatie gespannen als het gaat om beheersing van de voerkosten.


Denemarken: Grupstalverbod

16 okt 2020

De Deense regering heeft besloten de grupstal te verbieden. Vanaf 2027 zal er een algemeen verbod op deze vorm van huisvesting gelden. Biologische bedrijven moeten al in 2024 hun grupstal hebben vervangen. Nieuwbouw van grupstallen mag met ingang van 2022 niet meer in Denemarken.


Zet de veedrijver teveel druk?

14 okt 2020

Dagelijks worden groepen koeien van A naar B gedreven: voor de melkbeurt van de stal naar de melkstal, voor verplaatsingen, bij binnenhalen vanuit de wei et cetera. Koeien lopen van nature langzamer dan mensen. Ze schrikken, eenmaal onderweg regelmatig ergens voor terug. Begrijpelijk dus, dat de veedrijver vaak zijn of haar geduld verliest en ‘druk’ begint uit te oefenen.

Aminozuren in droogstandsrantsoenen

14 okt 2020

Er wordt veel geschreven en gesproken over doogstandsrantsoenen. Problemen met slecht opstartende koeien of diverse afkalfproblemen als melkziekte, ketose (slepende melkziekte) nageboorte problemen of baarmoederontsteking zijn vaak terug te leiden naar de voeding in de droogstand. Bij problemen kijken we meestal naar de voeropname, de kation- anion balans (KAB) de gevoerde mineralen en sporen elementen en de VEM en het ruweiwit gehalte van het rantsoen.

Sieta van Keimpema voorzitter EMB

14 okt 2020

De binnen het European Milk Board (EMB) verenigde melkveehouders hebben de EMB-vicevoorzitter, Sieta van Keimpema, verkozen tot nieuwe voorzitter.