NIEUWS


Antibioticagebruik in melkveehouderij blijft stabiel op laag niveau

19 jun 2024

Het gebruik van antibiotica in de melkveesector is in 2023 gebleven op een laag niveau van ongeveer 3 dierdagdoseringen. Dat staat in het nieuwe jaarlijkse rapport van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa).

Voorkom slepende melkziekte, verbeter de vruchtbaarheidsparameters op uw bedrijf

19 jun 2024 | Kennispartner

Ketonemie, oftewel slepende melkziekte is een veelvoorkomende metabole aandoening bij melkvee. Gemiddeld meer dan 40% van de koeien op een bedrijf krijgt slepende melkziekte in de eerste twee weken na afkalven.

Amerikaans consumentenonderzoek: gebruik van zuivel voornamelijk voor de smaak

19 jun 2024

De smaak van zuivel is de factor die het meest wordt aangegeven door consumenten als een reden dat zij melk, kaas en yoghurt consumeren. De International Food Information Council hield een consumentenonderzoek onder 3.000 Amerikanen met positieve resultaten.


190 kg stikstof uit kunstmest

19 jun 2024 | Premium

190 kg stikstof uit kunstmest en 170 uit dierlijke mest, maakt 360 kg stikstof per hectare per jaar. Net iets meer dan de huidige Nederlandse gebruiksnorm voor blijvend grasland op klei met weidegang.


Duurzaamheids-toeslag van 245 miljoen voor melkveehouders FrieslandCampina

18 jun 2024

Melkveehouders die lid zijn van zuivelcoöperatie Friesland Campina krijgen een toeslag van in totaal ruim 245 miljoen euro voor hun duurzaamheidsprestaties in 2023.


Onderzoek naar spelgedrag bij kalveren zoekt melkveehouders voor deelname

17 jun 2024

De Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en Cornell University College of Agriculture en Life Sciences voeren in opdracht van ZuivelNL een onderzoek uit naar het spelgedrag van kalveren op Nederlandse melkveebedrijven. 

Salmonella beter beheersbaar met NutriTek in rantsoen

12 jun 2024 | Kennispartner

Koeien die een rantsoen krijgen met daarin NutriTek, zijn minder snel vatbaar voor salmonella. Dat blijkt uit een tweejarig praktijkonderzoek in Nederland dat Diamond V en Speerstra Feed Ingredients uitvoerden met ABZ De Samenwerking.

Antibiotica helpt vaak niet verder

12 jun 2024 | Premium

Hoe kan op antibiotica worden bespaard, het ruwvoer efficiënter worden benut en hittestress worden voorkomen? Dit waren de thema’s van de Elite Herdmanagement-conferentie in Duitsland.