Inkuilen 4.0

Op de 18e Internationale silageconferentie in Bonn kwamen eind vorig jaar diverse wetenschappers aan het woord die werken aan methoden en tools om voer van nog hogere kwaliteit voor het voerhek te krijgen. Ook werd uitsluitsel gegeven over hoever onzichtbare schimmel de kuil indringt. Lees verder ❯

Hoge melkproducties in Galicië

Galicie, de groene ‘uitloper‘ aan het noordwesten van Spanje is één van de tien belangrijkste melkproductieregio’s van Europa. De melkveehouderij moet zich er echter redden met weinig landbouwgrond. Lees verder ❯

Melkprijs EU 2018: Nederland bovengemiddeld

In 2018 kregen melkveehouders in de EU gemiddeld 34,11 euro per 110 kg melk. Dat is minder dan in 2017. Ook in Nederland kregen melkveehouders minder voor hun melk in 2018. Wel was de Nederlandse uitbetaalde melkprijs hoger dan het Europees gemiddelde. Lees verder ❯

Graslandverzorging: voorzichtig in het voorjaar, agressief in het najaar

Het doel van de voorzichtige graslandonderhoudsbeurt in het voorjaar is naast het uitvlakken van molshopen het licht aandrukken van het gras dat net sprietjes begint te vormen. Juist op dit moment is de grashalm gevoelig. Zeker als het gaat om jonge plantjes die groeien uit het zaad dat met het doorzaaien in het najaar is gezaaid. In dit artikel lees je vijf tips voor de voorjaarsbewerking. Lees verder ❯

Luzerne telen in Noord Europa

Ook in het noorden van Europa zul je niet snel luzerne tegenkomen in de melkveerantsoenen. Luzerne kan immers niet tegen de koude winters. Inmiddels bestaan er echter wel luzernesoorten die bestand zouden zijn tegen koude winters. Lees verder ❯

DCRC-congres: de beste jongveeopfok

In een reeks online artikelen vat Elite de presentaties van een zestal specialisten samen. De zesde presentatie wordt in dit artikel samengevat en werd gegeven door Mike van Amburgh van universiteit Cornell. Lees verder ❯

Silageconferentie Bonn: 3D-kaart van de maiskuil

Als je om broei voor te blijven de voersnelheid in kaart brengt, is het behulpzaam als je de dichtheid (gewicht van een kubieke meter verdicht voer) van het ingekuilde voer weet. Bij een lagere dichtheid moet de voersnelheid immers hoger liggen.   Lees verder ❯

Melkprijs december 2018

In december betaalden Europese zuivelondernemingen met 34,29 eurocent (bij aflevering van een miljoen kg melk) minder dan in november. De tendens voor januari is licht teruglopend tot stabiel. Het vooruitzicht voor februari is optimistischer. Lees verder ❯

Deense rundveestapel gehalveerd sinds 1980

Sinds 1980 is de Deense rundveestapel nagenoeg gehalveerd. Op peildatum 31 december 2018 werden in Denemarken totaal 1,53 miljoen runderen geteld. In 1980 waren er meer dan 3 miljoen runderen in Denemarken. Deze drastische daling is terug te voeren op de structuurverandering van de Deense landbouw en op de stijgende melkproductie. Lees verder ❯

Kreupelheid: oorzaken snel wegnemen

Wereldwijd is een kwart van de koeien kreupel door zoolzweren, dermatitis digitalis of witte-lijn-defect. Klauwgezondsheidsexpert Nigel Cook zet een aantal maatregelen op een rij om deze ziektes voor te zijn. Lees verder ❯