Pagina 1 van 1712345...10...Minst recente »

TMR: leidt selectie tot ketose?

De structuurrijke droogstandsrantsoenen worden dikwijls uitgesorteerd door de koeien. Stijgt het risico op ketose na de afkalving daardoor? Lees verder ❯

Niet alle vetten geschikt voor nieuwmelkte koeien

Het is interessant om aan rantsoenen voor hoogproductieve koeien vetten toe te voegen, omdat de rantsoenen daarmee een hogere energetische waarde krijgen. Maar niet ieder vetmengsel is geschikt om aan melkkoeien te voeren. Lees verder ❯

Global Dairy Trade: 24 procent meer volume in 2017

Het internationale zuivelhandelsplatform Global Dairy Trade in Nieuw-Zeeland heeft het jaarverslag van 2017 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat via het platform voor 2,1 miljard dollar, ofwel 1,7 miljard euro aan standaardzuivelproducten is verhandel Lees verder ❯

Circa 163 erfelijke secties beïnvloeden lichaamsgrootte rund

Net zoals mensen, hebben runderen geen gen voor lichaamsgrootte. Onderzoekers van de Universiteit van Queensland (Australië) ontdekten dat een samenspel van veel verschillende erfelijke secties bepaalt hoe groot of hoe klein het lichaam van het individuele rund wordt.   Lees verder ❯

De juiste machine voor eerste graslandonderhoud

Als de vorstperiode voorbij is en de bodem weer berijdbaar wordt, breekt de tijd voor de eerste graslandbewerkingen weer aan. We zetten op een rij welke bewerkingsmethode bij welke omstandigheden past. Lees verder ❯

Melkprijs januari 2018

De berekende voorschotmelkprijzen komen in januari 2018 uit op gemiddeld 35,44 euro per 100 kg standaardmelk. Dat is 1,52 euro minder dan in december. Ten opzichte van januari  2017 ligt deze prijs 2,38 euro, ofwel 7,2 procent hoger. Lees verder ❯

Aantal gevallen Lumpy-Skin-Disease loopt terug

Het aantal uitbraken van Lumpy-Skin-Disease (LSD) in de Balkan is na een vaccinatiecampagne flink teruggelopen. Het aantal LSD-gevallen daalde in vergelijking tot het jaar ervoor met bijna 95 procent. Dat deelde de EFSA (Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid) mee op 19 februari. Lees verder ❯

13 procent verschil lange TMR-deeltjes na één dag

Melkkoeien vreten selectief van het voorgeschotelde rantsoen. Dat kan er toe leiden dat de samenstelling van het rantsoen dat koeien binnen krijgen, in de loop van de dag. Lees verder ❯

Reportage: de melkprijs afzekeren aan de beurs

Prijzen afzekeren aan de beurs is zeker in de Nederlandse melkveehouderij geen gebruikelijke werkwijze. 47 Vlaamse melkveehouders hebben zich verenigd in de coöperatieve Milk Trading Company met als doel maximaal 30 procent van hun melkplas af te kunnen zekeren inclusief de prijzen voor de aan de melk refererende hoeveelheid voer. Mark Bordeaud’hui melkt 140 koeien in Horebeke en is oprichter van de MTC. Lees verder ❯

Voor- en nadelen van verlengde VWT

De genetische vooruitgang is vandaag de dag zo groot, dat koeien duidelijk meer melk kunnen produceren dan de generatie ervoor. Nog altijd worden lactaties vroeg beëindigd, als koeien nog veel produceren en nog lang niet bij het break-evenpoint zijn. Wat is ook weer de reden van het zo snel mogelijk na het afkalven weer insemineren? Lees verder ❯

Pagina 1 van 1712345...10...Minst recente »