Uitgelicht
Nieuws

Overgaan op noodoogst van de mais?

Ook de mais heeft te lijden onder de droogte die nog niet voorbij is. Soms is een noodoogst de beste weg. Aan de hand van dit artikel kun je beslissen of zo’n noodoogst de beste weg is. Lees verder ❯

Verdroogd grasland te lijf met reinigingssnede

Wat is wijsheid? Wat kun je doen met beschadigd, noodrijp gras en welke mogelijkheden zijn er om de voervoorraad dit najaar of vroeg in het komende voorjaar nog aan te vullen? Lees verder ❯

Mycotoxinen – een verraderlijk gevaar

Zowel de productie als de vruchtbaarheid van de koeien keldert, een eenduidige oorzaak is niet aan te wijzen. In veel gevallen zijn dan mycotoxinen in het voer de boosdoener. Lees verder ❯

Meer berichten ❯

Vakblad voor échte melkveehouders die het beste verdienen

In de juni/juli-uitgave van Elite onder andere:

65 procent eiwit van eigen bodem geen probleem op intensief veenweidebedrijf

Hagoort
Er staat een grondgebondenheidseis van 65 procent eiwit van eigen grond op stapel. Koeien & Kansen-deelnemers met veenweidegrond, Coen en Jeannette Hagoort uit Waarder, hebben 120 melkkoeien op nog geen 50 hectare en haalden vorig jaar 74 procent van hun eiwit van eigen bodem. Lees verder ❯

Meer of minder krachtvoer

Meer of minder krachtvoer
Op drie verschillende proefbedrijven met verschillende producties, kregen koeien rantsoenen met per kg geproduceerde melk verschillende hoeveelheden krachtvoer en ruwvoermengsels met verschillende energiedichtheden. Is melken met minder krachtvoer rendabeler? Lees verder ❯

Bekijk berichten uit eerdere uitgaven ❯

Reacties zijn gesloten.