Kennispartnerbericht van TheTransitionCompany

De invloed van een hogere zetmeelgehalte op de voereffecientie

Gedurende de eerste 80 dagen van de lactatie is de glucogene energiebehoefte van een koe erg groot. De melkproductie piekt in deze periode, terwijl de voeropname pas later toeneemt. Om toch aan de hoge energiebehoefte te voldoen wordt de energiedichtheid per kilogram drogestof vaak verhoogd, veelal in de vorm van brok. Vaak gebeurt dit verdichten van de energiedichtheid met zetmeel.

Koeien hebben een complex spijsverteringssysteem, inclusief een pens waarin bacteriën zorgen voor de vertering van voedsel. Een plotselinge toename van zetmeelrijk voedsel in de pens kan leiden tot een (tijdelijke) overmatige fermentatie en op die manier de productie van zuren in de pens. Het resultaat is dat de pH-waarde (tijdelijk) daalt. Deze schommelingen in pH-waarde verstoort de balans van pensmicroben en zo de fermentatie. Hoe voller de pens, hoe minder de gevoeligheid voor pH-schommelingen. Het is te vergelijken met suiker in de koffie: 1 klontje in een kopje koffie maakt koffie meteen zoet, doe je hetzelfde klontje in een kan met koffie dan is deze nauwelijks waarneembaar.

Het lijkt veiliger om bestendig zetmeel te voeren. Dit is maar gedeeltelijk waar. Het blijkt dat de efficiëntie van de zetmeelvertering in de darm afneemt naarmate de hoeveelheid bestendig zetmeel toeneemt. Dit betekent dat ook aan het voeren van bestendig zetmeel heel duidelijk een maximum zit. Een overmaat aan bestendig zetmeel wordt niet meer omgezet naar glucogene energie. Het wordt daarmee vaak een voedingsbron voor bijvoorbeeld clostridia in de darm, met alle gevolgen van dien.

Het vinden van de juiste balans

Om de energievoorziening bij verse koeien goed op peil te krijgen en houden is het belangrijk om het rantsoen zorgvuldig te balanceren. Daarnaast moeten veranderingen geleidelijk worden doorgevoerd, zodat het verteringssysteem van de koe de tijd krijgt om er aan te wennen.

Het meest belangrijk is de kwaliteit en de smaak van het ruwvoer. Een extra kilogram drogestof ruwvoeropname per dag heeft veel effect op het voorkomen van pH-schommelingen. Zie ook hier weer het voorbeeld met suiker in de koffie. Veel problemen rondom vertering worden niet primair veroorzaakt door te hoge opname van zetmeel, maar vaak door te lage opname van ruwvoer, of een overschatting van de ruwvoeropname in de berekening. Dit geeft gevoerd een totaal andere balans in de pens dan dat er is berekend.

Daarnaast is het belangrijk de gezondheidstoestand van de koeien nauwlettend in de gaten te houden. Let op tekenen van pensverzuring, verminderde voeropname, verminderde melkproductie, dof haarkleed en andere gezondheidsproblemen. Regelmatige monitoring kan vroegtijdig waarschuwingen bieden voor eventuele problemen.

Het betrekken van een voedingsspecialist bij het opstellen van rantsoenen kan helpen om de juiste balans te vinden tussen voedingsstoffen en om mogelijke negatieve effecten te minimaliseren.

Meer weten over onze concepten of een afspraak maken met onze specialisten om te zien of we u kunnen ondersteunen op uw bedrijf? Kijk gerust verder op onze website of neem vrijblijvend contact met ons op.

Lees meer op https://thetransitioncompany.eu/nl

The Transition Company
Over TheTransitionCompany
Met een voorsprong de lactatie in, meer energie voor verse koeien en het verhogen van waarde van ruwvoer. Dit is waar wij ons dagelijks mee bezighouden.

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?