NIEUWS


Is actieve ventilatie in kalverhutten effectief?

31 mei 2024

Een recent onderzoek van Bethany Dado-Senn toonde aan dat kalveren al bij een temperatuur van 21 graden last kunnen hebben van hittestress. Daarom deden Dado-Senn en haar team een vervolgonderzoek naar de ventilatie in kalverhutten en de invloed op het kalf.


Waarom kleine melkveehouderijen verdwijnen

29 mei 2024

Wereldwijd daalt het aantal melkveehouderijen al jaren. In veel landen is het aantal in de laatste twintig jaar gehalveerd. Het overgrote deel van de verdwenen melkveehouderijen waren kleine bedrijven.

De koe maakt nog steeds deel uit van de kudde

28 mei 2024 | Kennispartner

Marijn van Aart kocht in 2011 een van de eerste Gemini melkrobot in Nederland. Onlangs werd Marijn en zijn gezin gevraagd of ze in waren voor een upgrade naar de Gemini UP en of we weer als een van de eersten een nieuw avontuur wilde aangaan.

Onderzoeksproject verdiept zich in relatie tussen gezondheid koe en kalf

28 mei 2024

Een lopend onderzoeksproject van Hogeschool Van Hall Larenstein heeft als doel inzicht te krijgen in de relatie tussen de koe tijdens de dracht en de gezondheid van haar kalf. 


Tocht ondanks dracht

28 mei 2024 | Premium

De koe laat tochtsymptomen zien, maar is drachtig volgens de drachtscan. Hoe kan dat en wijst dat wel of niet op managementfouten?


USDA kondigt maatregelen en budget voor bestrijding vogelgriep bij rundvee aan

27 mei 2024

Het Amerikaans Ministerie van Landbouw (USDA) heeft verschillende maatregelen aangekondigd om de verspreiding van en schade door het H5N1 vogelgriepvirus bij runderen tegen te gaan. Hiervoor is 98 miljoen dollar uitgetrokken. Daarnaast heeft het Amerikaans Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken (HHS) 101 miljoen euro beschikbaar gesteld voor testen, voorkomen en behandelen. Sinds maart is […]


Bruto overschot biologische melkveehouderijen gestegen

24 mei 2024

Het bruto overschot in de biologische melkveehouderij is in 2023 flink gestegen. In de gangbare melkveehouderij was juist een daling te zien. Toch blijft het bruto overschot per hectare in de biologische melkveehouderij achter.

“Dairy Analytics – het ultieme systeem om de dag mee te beginnen”

22 mei 2024 | Kennispartner

Dairy Analytics, de software oplossing van AgroVision voor de melkvee adviseur, wordt al door vele adviseurs erkend als het ultieme systeem om mee te werken. Wij vroegen Edwin Berg, robotspecialist en adviseur van Agrifirm, om zijn ervaringen te delen.