NIEUWS


EU: minder krimp melkveestapel in 2022

22 feb 2023

In 2022 hebben de historisch hoge melkprijzen de inkrimping van de melkveestapel in de Europese Unie vertraagd. Uit de voorlopige veetellingen van november en december 2022 door het Europese statistiekbureau (Eurostat) blijkt dat Europa op dat moment 20,09 miljoen melkkoeien telde.


Hoeveelheid koeien in EU stabiel door hoge melkprijzen

22 feb 2023

Het aantal koeien in de Europese Unie is als gevolg van de hoge melkprijzen niet zo hard gedaald als in voorgaande jaren. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van Eurostat. In 2022 waren er 20,09 miljoen koeien in de EU.


14,1 miljard netto-omzet voor FrieslandCampina

22 feb 2023

FrieslandCampina heeft in 2022 een netto-omzet geboekt van 14,1 miljard euro. Dat is een stijging van 22,4 procent ten opzichte van 2021. De netto-winst is gestegen met 69,8 procent tot 292 miljoen euro.


VS: drie exportrecords op rij

21 feb 2023

Voor het derde jaar op rij exporteerde de Verenigde Staten een recordhoeveelheid zuivelproducten. 18 procent van de in de Staten geproduceerde melk ging het land uit in 2022.


Zuid-Amerika: alleen de optimisten overleven

16 feb 2023 | Premium

Bureaucratie, een transitie in sneltreinvaart en een enorme inflatie. Melkveehouders in Zuid-Amerika hebben het moeilijk. Indrukken van een reis door de zuivelregio’s van Brazilië en Argentinië.

Tijdig vervangen van tepelvoeringen: Een gouden wissel!

15 feb 2023 | Kennispartner

Tepelvoeringen hebben een aanbevolen maximale levensduur van gewoonlijk 2.500 melkbeurten. Het aantal melkingen is niet de enige reden waarom de levensduur van de tepelvoering een grenswaarde heeft. Degeneratie van de rubberen tepelvoering neemt toe naarmate het gebruik ervan langer duurt. Er is geen goede wetenschappelijk onderbouwing beschikbaar over de processen, de snelheid of de drempel waarboven de werking van de tepelvoering door degeneratie onaanvaardbaar wordt.

EU-lidstaten: strenge beschermingsstatus wolf blijft

14 feb 2023

Het Europese Parlement heeft een verzoek ingediend om de beschermingsstatus van de wolf te verlagen vanwege de hoogte van populatiecijfers op dit moment. 12 Europese ministers wilden dit verzoek echter niet inwilligen.


Melkveehouder Thomas Sijbesma

Volop bedrijfsontwikkeling

9 feb 2023 | Premium

Thomas Sijbesma koos tussen 2013 en 2018 voor groei in melkproductie en daarmee intensivering. Maar inmiddels zit de Friese melkveehouder op de route van extensivering en speciale melkstromen.