Management

Studie WUR: geen effect op emissie door water bij zoden bemesten

Met zoden bemesten mest verdunnen of instantaan inregenen, door mest en water gelijktijdig uit te rijden, met tot 60 kubieke meter water per hectare, hebben geen noemenswaardig effect op de ammoniakemissie volgens een WUR-studie.

Agrariërs, loonwerkers en machinebouwers dienen binnen het innovatieprogramma Bemest op z’n best ideeën in om de ammoniakemissie bij mestaanwending te verlagen. Enkele vragen die voortkomen uit het programma zijn door WUR nader onderzocht.

Eén van de vragen is wat het effect op de ammoniakemissie is van toedienen van een bepaalde hoeveelheid water tijdens de toediening van mest middels zodenbemesting. Deze watertoediening wordt instantaan beregenen genoemd. Dat is iets anders als regen of beregenen na het zoden bemesten.

Proefopzet

Om de vraag te kunnen beantwoorden hebben onderzoekers emmers gevuld met graszoden die uit een graslandperceel zijn gestoken. In de zoden in de emmers is de sleuf nagebootst die de zodenbemster maakt. De mest werd in de sleuf gedoseerd. Direct daarna is met 2, 4 of 6 millimeter water beregend om een verdunning met 20, 40 en 60 kubieke meter water per hectare na te bootsen.

Aan de hand van metingen konden onderzoekers geen, zoals zij het zelf noemen, ‘robuust’ effect meten van de beregening op de ammoniakemissie.

Mest aanzuren met minder zuur

In een tweede studie wordt onderzoek gedaan naar het verlagen van de zuurgraad van mest die met een zodenbemester wordt aangewend. Door de zuurgraad te verlagen, neemt de ammoniakemissie af. De studie loopt nog. Er wordt onderzoek gedaan met verschillende doseringen en naar het effect als alleen de mest in de onderste of bovenste helft van de sleuf aangezuurd is.

Bron: Verantwoorde Veehouderij

Over de auteur: Wilbert Beerling
Wilbert Beerling groeide op een melkveebedrijf op. Sinds 2011 werkt Wilbert bij AgriMedia waar hij nu zorg draagt voor de samenstelling van de vakbladen Elite...
Meer over:
Management
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?