Abonnementsvoorwaarden

Algemene informatie

Vakblad Elite wordt uitgegeven door AgriMedia Wageningen
Contactgegevens:
Telefoon: +31 (0)317 – 465 670
Website: www.agrimedia.nl

Post- en bezoekadres

AgriMedia Wageningen bv
Dr. W. Dreeslaan 1E
6721 ND Bennekom
Nederland

Service-informatie

AgriMedia Wageningen bv (hierna AgriMedia) levert hoogwaardige vakinformatie, in print en digitale vorm, over en voor agrarisch sector in he nederlands taalgebied. Dit betekent dat haar tijdschriften en internetuitingen worden beschouwd als B2B magazines, nieuwsbrieven en websites. Hiervoor gelden de regels die wettelijk worden opgelegd.

Tarieven 2022

De tarieven vind u eenvoudig via de website van Vakblad Elite.

Onze prijzen zijn exclusief BTW benoemd.

Abonnementsvormen

Vakblad Elite heeft drie abonnementsvormen:

  • Digitaal

Dit is een gratis digitaal proefabonnement. Hiermee profiteert u 14 dagen lang van alle online content op de website.

  • Digitaal Plus

Dit is een proefabonnement, waarbij u een editie Vakblad Elite thuis of op kantoor ontvangt en 60 dagen toegang hebt tot alle online content voor € 9,95.

  • Totaal

Het Totaalabonnement is een jaarabonnement. Bij dit abonnement krijgt u zes edities Vakblad Elite en gedurende de abonnementsperiode onbeperkt toegang tot alle digitale content. Na een jaar kunt u het abonnement maandelijks opzeggen.

Bekijk alle abonnementen en voordelen via https://www.vakbladelite.nl/abonneren/.

Betaling

U kunt uw abonnement betalen via Overschrijven, Automatische incasso en iDeal.

U ontvangt bij ons altijd een factuur. Als u kiest voor Overschrijven, maakt u het bedrag na het ontvangen van de factuur naar ons over. Bij automatische incasso wordt het bedrag binnen twee weken van uw rekening afgeschreven.

Abonnementen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Voor alle facturen van AgriMedia geldt een betalingstermijn van 14 dagen vanaf factuurdatum. Na 30 dagen behoudt AgriMedia zich het recht voor rente- en administratiekosten in rekening te brengen. Bij wanbetaling zal een incassokantoor de vordering van AgriMedia overnemen, de kosten hiervoor komen voor rekening van de klant.

Verlenging

Het Totaal abonnement wordt jaarlijks automatisch met een jaar verlengd. U ontvangt altijd een verlengingsfactuur vooraf, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Digitaal en Digitaal Plus worden niet automatisch verlengd. Deze kunnen eenmalig worden afgesloten.

Opzeggen

Na het eerste abonnementsjaar kunt u uw abonnement maandelijks opzeggen. Eventueel teveel betaald abonnementsgeld wordt naar u teruggestort. Opzeggingen worden schriftelijk bevestigd: dit is het bewijs dat de opzegging is ontvangen en verwerkt. Opzeggen doet u eenvoudig telefonisch via +31 (0)317 – 465 670.

Verhuizing

Wilt u uw adres wijzigen, omdat u gaat verhuizen? Ga dan naar ons wijzigingsformulier of bel naar +31 (0)317 – 465 670.

Is uw afleveradres anders dan het factuuradres? Neem dan contact met ons op via +31 (0)317 – 465 670.

Abonnementen in het buitenland

Woont u in het buitenland, maar wilt u graag onze vakbladen ontvangen? Dat kan! Hiervoor betaalt u wel extra kosten. Neem hiervoor contact op met ons via mail@agrimedia.nl.

Auteursrechten en intellectuele eigendommen

Het auteursrecht van alle informatieproducten uitgebracht door AgriMedia, berust bij AgriMedia Wageningen bv of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan AgriMedia Wageningen bv. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door AgriMedia Wageningen bv. Voor toestemming, mail ons via mail@agrimedia.nl.

Aansprakelijkheid

AgriMedia streeft ernaar de informatie in haar informatieproducten zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Aan de informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Wijzigingen, type- en drukfouten worden voorbehouden. AgriMedia aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de door haar geboden informatie.