Geen vuil in de kuil

Een hoog as-gehalte resulteert in hoge inkuilverliezen. Met aanwezigheid van veel anorganische stof verloopt het inkuilproces slechter. De kuil krijgt te maken met schimmels, abnormale gisting en opwarming.

Schoon gras inkuilen

Een gebruikelijke meetwaarde voor vervuiling in de kuil is het gehalte ruw as. Een handvat is streven naar maximaal 100 gram per kg drogestof. Maar bladgwassen als klaver en hebben een hoger as-gehalte dan gras. Bovendien bevat het kengetal ruw as alleen het minerale gedeelte van de grondvervuiling. Zodoende is het ruw as-gehalte minder veelzeggend als het gewas is gewonnen van een humusrijke bodem.

Zand werkt basisch

Ook in de juni/juli-uitgave:
“Geen 400 koeien melken”
Kalveren goed en diervriendelijk drenchen
Probleem van zand in de kuil is dat het basisch werkt en daarmee de verzuring vertraagt. Ook komen met de grond bacteriën in de kuil die boterzuur produceren en daarmee de vorming van melkzuur vertragen. Een procent zand in de kuil verlaagt de voederwaarde met zo’n 15 VEM per kg drogestof. Met het ruw as-gehalte stijgt tevens het ijzergehalte en ijzer kan vermoedelijk de sporenelementen fixeren. Bovendien kan zand bezinken in het spijsverteringskanaal van de koe. Dat kan leiden tot lebmaagzweren en diarree.

Tips voor schoon inkuilen

Al met al is een zo schoon mogelijke kuil dus zeer belangrijk. Zowel goed graslandbeheer als ook schoon winnen en inkuilen van gras helpen bij een vuilvrije kuil. In Elite (juni/juli) leest u waarom een goed onderhouden grasbestand resulteert in een schonere kuil en hoe u uw gras wint met minimale grondvervuiling.

Ontvang nu twee uitgaven van Elite voor slechts € 10,- Abonneer nu met voordeel >>