Herkennen van pinkengriep bij de kalveren

Als kalveren luchtwegaandoeningen oplopen, is dat meestal in de koudere seizoenen van het jaar. Maar ook stress, door bijvoorbeeld verplaatsen naar een ander hok, kan de veroorzaker zijn van de aandoeningen.

Kalf

Deze luchtwegaandoeningen zijn de gevolgen van pinkengriep, wat op zichzelf het gevolg is van een virusinfectie. De financiële schade van de infectie wordt geraamd op 90 tot 200 euro per kalf. Het virus tast de barrièrefunctie in de bronchiën aan. Dat leidt tot vrij spel voor bacteriën wat resulteert in de luchtwegaandoeningen.

Heeft een kalf, of een groep kalveren de pinkengriep eenmaal te pakken, dan is direct behandelen vrijwel het enige wat resulteert in volledige genezing. Antibiotica is dan de remedie. Ook ontstekingsremmers en slijmoplossers inzetten kan zinvol zijn. Alsnog vaccineren vermindert de ziekteverschijnselen ook.

Om tijdig te behandelen bij uitbraak van pinkengriep is juist en snel herkennen van de symptomen van groot belang. Vooral in de koude seizoenen of op stressvolle momenten, is dagelijks een extra controleronde langs de kalveren aanbevolen. In Elite 1 van 2016 vindt u de kalvergezondheidscheck. Deze tool helpt u bij het herkennen van pinkengriep in een groep kalveren, bij het beoordelen van het ziektestadium per kalf en bij het nemen van de juiste maatregelen.

Start met een proefabonnement >>