Veevoer

Vroege oogst mais biedt kansen voor volgende teelt

Hoe vol de maiskuilen dit jaar zijn, is erg regioafhankelijk. Wat de kwaliteit zal zijn, is afwachten van de eerste kuilanalyses. Vrees is terecht. De oogstomstandigheden zijn goed. Benut die om de teelt van volgend jaar voor te bereiden.

De mais komt dit jaar goed van het land af, de oogstomstandigheden zijn prima. De percelen zijn goed te berijden en de wegen blijven schoon, het gaat dus voorspoedig. Een groot deel van de mais zit al in de kuil zonder regionale mediaberichten over auto’s en fietsers die van de glibberwegen afraken.

Wat de maisoogst mogelijk ook bespoedigt is de matige opbrengst. De regenval van mei en juni, en ook hagel, hebben vooral de mais in het Zuidoosten parten gespeeld. De droogte van dit moment resulteert in snel afrijpende mais. De zetmeelopbrengst kan dus wel eens aan de lage kant zijn dit jaar. De goede oogstomstandigheden zijn alweer vergeten als de kuilanalyses minder opbrengst uitwijzen.

Op naar 2017

De vroege oogst biedt echter wel veel perspectief voor de ruwvoeroogst van volgend jaar. Geen overbodige structuurschade en het vanggewas kan op tijd en goed worden gezaaid. Wie het vanggewas nu zaait en het er voor 1 april (mag vanaf 1 februari) weer onder werkt, kan volgend jaar over wel 40 kg stikstof extra per hectare beschikken, zo meldt Verantwoorde Veehouderij. Dat zal uiteindelijk uitdraaien op een voordeel in de Kringloopwijzer.

Compromis

Op zand- en lössgronden is het zaaien van een vanggewas na mais verplicht. Dat zaaien moet direct na de oogst. Hoe vroeger het wordt gezaaid, des te meer stikstof het zal binden. Stikstof komt vervolgens niet in het grondwater terecht, maar wordt in de plant vastgelegd en zal voor de teelt van volgend jaar weer beschikbaar zijn. Het is niet alleen interessant als een stikstoftekort heerst, maar ook om het aanwenden van extra stikstofkunstmest onnodig te maken. Deze kunstmest kan elders op het bedrijf worden ingezet. Bovendien zal een goed vanggewas bijdragen aan verbetering van de bodemkwaliteit, het dient immers ook als groenbemester.

Vuistregel is dat iedere dag later zaaien twee kg stikstof per hectare kost. Vanggewas zaaien na 15 oktober resulteert in 0 kg nalevering. Voor 1 september levert het meeste rendement. Een vroeger maisras kiezen of een vanggewas onderzaaien (zes weken na zaaien mais) kan dus raadzaam zijn, maar een compromis tussen maximale maisopbrengst en rendement van een vanggewas lijkt onvermijdelijk.

De vanggewassen die zijn toegestaan zijn:

  • bladkool
  • bladrammenas
  • gras
  • Japanse haver
  • triticale
  • wintergerst
  • winterrogge
  • wintertarwe

In het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek bleken Italiaans Raaigras en Rogge tussen de oogst van 2014 en het onderwerken in 2015 25 tot 55 kg stikstof vast te leggen. Bij latere inzaai (na 1 oktober) van het vanggewas is rogge aanbevolen. Is er het risico op een aaltjesbesmetting, kies dan wintertarwe, wintergerst of triticale.  Gebruik voldoende zaaizaad. Bij rogge 100 kg per hectare en bij Italiaans raaigras 30 tot 40 kg per hectare.

Schade uit voorgaande jaren

De goed berijdbare percelen zijn een mooie gelegenheid reparatiewerkzaamheden uit te voeren, bijvoorbeeld het lostrekken van verdichtingen die in jaren waarin de oogst moeizaam was, zijn veroorzaakt. Ook voor bekalken is het de uitgelezen mogelijkheid. Als de pH onder 5 ligt is een reparatie-kalkgift nodig. Bij een jaarlijkse kalkgift zou een ton per hectare volstaan.

Welke grondsoort

De NVWA geeft aan te controleren op het inzaaien van het vanggewas. Wil u weten of u volgens RVO op zand- of lössgrond teelt, dan biedt deze kaart wellicht uitkomst.

Over de auteur: Wilbert Beerling
Wilbert Beerling groeide op een melkveebedrijf op. Sinds 2011 werkt Wilbert bij AgriMedia waar hij nu zorg draagt voor de samenstelling van de vakbladen Elite...
Meer over:
Veevoer
Deel dit bericht: Facebook Twitter LinkedIn

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?