Jongvee

Noord-Amerika en Duitsland onderzoeken opinie over kalf bij koe

De maatschappelijke discussie over het scheiden van kalf en koe direct na de geboorte, is bij veel Nederlandse melkveehouders in het geheugen gegrift. In Duitsland en Noord-Amerika vroeg men zich kennelijk af wat de consument aldaar er van denkt. Onderzoekers aan de universiteiten van Göttingen (Duitsland) en Brits Columbia (Canada) namen een online enquête af.

Het centrale thema van de enquête was ‘Wanneer koe en kalf scheiden?‘ Na beantwoording konden drie deelnemerscategorieën worden ingedeeld: 44 procent vindt het moeilijk argumenten aan te dragen voor of tegen de huidige gang van zaken qua scheiding, maar spreekt zich wel uit voor latere scheiding. 39 procent is zonder twijfel voor een latere scheiding en de laatste 17 procent staat achter de huidige praktijk van direct scheiden. De Amerikaanse enquêtedeelnemers stonden vaker achter vroegtijdig scheiden dan de Duitse deelnemers.

Argumenten veranderen mening niet

De enquêtes vonden plaats onder verantwoording van Dr. Gesa Busch. Ze is van mening dat de enquêteresultaten kunnen helpen bij het begrijpen van de publieke afwijzing van de vroegtijdige scheiding van koe en kalf. De argumenten die door de sector worden aangedragen voor en tegen het vroegtijdig scheiden, worden door de onderscheiden deelnemerscategorieën op zeer verschillende wijzen beoordeeld, maar veranderen de mening van de meeste enquêtedeelnemers niet. Hoewel het vroegtijdig scheiden van koe en kalf in de Duitse en Noord-Amerikaanse publieke opinies nog geen groot thema is, is Busch van mening dat de melkveesector zich moet oriënteren op nieuwe concepten.

Officiële publicatie: Gesa Busch et al. American and German attitudes towards cow-calf separation on dairy farms. PLoS ONE 2017

Bronnen: AgE, Universiteit Göttingen, vet-Consult

Tekstbewerking: Anna Schworm, Wilbert Beerling – Foto: Birte Ostermann-Palz

Over de auteur: Wilbert Beerling
Wilbert Beerling groeide op een melkveebedrijf op. Sinds 2011 werkt Wilbert bij AgriMedia waar hij nu zorg draagt voor de samenstelling van de vakbladen Elite...
Meer over:
Jongvee
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?