Veevoer

Digitale weide- en maaiplanning moet nog makkelijker

Amazing Grazing stelt de Feedwedge en het maaivenster beschikbaar via ‘Grip op Gras’ en Akkerweb. Zo kunnen melkveehouders die omweiden kosteloos aan de gang met het plannen van weiden en maaien aan de hand van het actuele en verwachte grasaanbod.

Marcia Stienezen, WUR

Elite stelde WUR-onderzoekster Marcia Stienezen enkele vragen over de ervaringen met de systemen tot nog toe.

Elite: Hoe wijd is de tool verspreid onder melkveehouders?

Stienezen: In ‘Grip op Gras’ zijn 500 accounts aangemaakt. Op 15 accounts wordt echt regelmatig gras gemeten. Wel zien we dat steeds meer melkveehouders experimenteren met het meten van gras en de tools worden in het onderwijs gebruikt.

Elite: U testte in 2017 de tools met een klankbordgroep. Wat leverde deze praktijksessie u op?

Stienezen: Het bevestigde dat de combinatie van de Nederlandse versie van de feedwedge en het door ons ontwikkelde maaivenster werkten voor de praktijk, maar de gebruiksvriendelijkheid van ‘Grip op Gras’ moet verbeterd worden. Wat ook naar voren kwam is dat, hoe de gebruiksvriendelijkheid van de tool ervaren werd, sterk afhankelijk was van de ervaring met graslandplanning bij omweiden.

Elite: Hoeveel tijd kost digitale graslandplanning met ‘Grip op Gras’?

Stienezen: Ik heb daar geen harde cijfers over. Melkveehouders waarmee we contact hebben geven aan dat de FarmWalk – het maken een ronde over je graslandpercelen en dan de grashoogte meten – 1,5 à 2 uur per week kost. Het verwerken van de gegevens in de graslandplanning komt er nog bij. Dat kost ongeveer een half uur per week. Ze geven aan dat het minder tijd kost naarmate je meer ervaring krijgt. Dat met behulp van de tool het maken van beslissingen makkelijker en beter gaat, is voor hen de motivatie de tool wekelijks te gebruiken.

Elite: Welke kant gaat het project op?

Stienezen: Naast het ontwikkelen van tools om het grasaanbod met standweiden en omweiden te ondersteunen, wordt er ook gewerkt aan een model dat de grasopname kan inschatten, een model dat de grasgroei kan voorspellen en aan het meten van het grasaanbod met drones. Zodra de modellen beschikbaar zijn kunnen deze worden ingebouwd in ‘Grip op Gras’. Voor standweiden wordt momenteel aan een ander type tool gewerkt. Zodra deze voldoende stabiel is wordt deze ook opgenomen in ‘Grip op Gras’. De tool blijft in ieder geval gratis beschikbaar op Akkerweb zo lang Amazing Grazing loopt. Alle rekenregels komen vrij beschikbaar, we hopen dat het bedrijfsleven de kennis wil gebruiken om gebruiksvriendelijkere tools te maken en te koppelen met voermanagementprogramma’s of graslandgebruikskalenders. Dan krijgt het systeem pas echt waarde.

Over de auteur: Wilbert Beerling
Wilbert Beerling groeide op een melkveebedrijf op. Sinds 2011 werkt Wilbert bij AgriMedia waar hij nu zorg draagt voor de samenstelling van de vakbladen Elite...
Meer over:
Veevoer
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?