Gezondheid | Magazine | Premium | Veevoer

Voorkom selectie

30 procent van de voerdeeltjes in de bovenste zeef van de schudbox, leidt tot meer selectie van het TMR; een aandeel van meer dan 50 procent in de onderste zeef werkt pensverzuring in de hand.

Bij de foto: Krijgen de melkkoeien een gemengd rantsoen dat niet goed is bereid, dan leidt dat ertoe dat de dieren in de eerste uren na uitdoseren van het voer, duidelijk meer energie opnemen dan verondersteld.

Het rantsoen dat veehouders hun koeien aanbieden verschilt vaak van het rantsoen dat de dieren vreten. Aan de Hochschule Westfalen (Soest, Duitsland) is een studie uitgevoerd naar de oorzaken hiervan, en met name naar het aspect selectie. Het belangrijkste onderdeel van deze studie was een vergelijking van het exact berekende rantsoen en het rantsoen dat uiteindelijk aan het voerhek werd opgenomen.

De resultaten laten zien dat vooral de verkleining van het voer en de mengnauwkeurigheid het vreetgedrag van koeien beïnvloeden. Als koeien voermengsels aangeboden krijgen die ze kunnen selecteren, leidt dat ertoe dat ze in het eerste uur aanzienlijk meer energie opnemen dan berekend. De dieren selecteren dan bij voorkeur de smakelijke krachtvoerdeeltjes, met als gevolg een verhoogd risico op pensverzuring. Als door plaatsgebrek niet alle koeien gelijktijdig kunnen vreten, vreten de koeien die laag in de rangorde staan daardoor een minderwaardig rantsoen met een lager energiegehalte op een later tijdstip. Voerselectie vindt vooral plaats bij het voeren van lange en droge graskuilen. Dit kuilgras wordt vaak onvoldoende verkleind en niet voldoende homogeen in de andere TMR-componenten gemengd.

Schudbox: specificaties kloppen niet

De controle van de voerdeeltjesverdeling in schudboxen bracht nog meer interessante resultaten aan het licht. Melkveebedrijven onderling streven afwijkende doelen na als het gaat om de deeltjesverdeling over de zeven en met name de in de VS geadviseerde richtwaarden verschillen.

Vast blijft staan dat een aandeel van 30 procent aan voerdeeltjes in de bovenste zeef leidt tot meer selectie (veel lange deeltjes) en dat een aandeel van 50 procent aan voerdeeltjes in de onderste zeef het risico op pensverzuring verhoogt (veel fijne voerdeeltjes).

Technisch kan de homogeniteit van een gemengd rantsoen worden beïnvloed of verbeterd door de scherpte van de messen in de voermengwagen regelmatig te controleren en de hoeveelheid voer af te stemmen op de grootte van de mengwagen.

Bron: Kortwinkel, 2018

Je hebt zojuist een Premium-artikel gelezen.
Het aantal premium-artikelen dat je kunt lezen is beperkt. Wil je meer Premium lezen? Maak dan een gratis profiel aan.
Dit artikel komt uit vakblad Elite Lees meer uit deze uitgave
Dit Premium-artikel krijg je cadeau. Onbeperkt lezen? Nu proberen

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?