Gezondheid

Micriobioom van kalveren kan al in de baarmoeder beïnvloed worden

Het microbioom van kalveren kan al in de baarmoeder beïnvloed worden via de voeding van de moederkoe. Een onderzoek van North Dakota State University heeft aangetoond dat een supplement dat aan de drachtige koe gegeven wordt invloed heeft op het microbioom van het kalf.

Het microbioom is een verzameling van micro-organismen, waaronder bacteriën, schimmels en virussen, die samenleven in een lichaamssysteem. In de rundveehouderij wordt vaak gefocust op het microbioom van de pens, die essentieel is voor het efficiënt verteren van voer en de prestatie van de koe. Ook de microbiomen van de lever, klauwen en de ogen hebben een grote invloed op de gezondheid van een koe.

Samen beïnvloeden de microbiomen in het lichaam het metabolisme, immuunsysteem, voedingsstoffengebruik en de vruchtbaarheid van de koe. Over het algemeen zijn de microbiomen zeer veerkrachtig, vooral in de luchtwegen en de pens, en wordt een verandering gemakkelijk teruggedraaid. Dit is goed wanneer het een negatieve verandering is, maar niet wanneer het om een positieve ingreep gaat.

Beïnvloeden in de baarmoeder

Recente onderzoeken lieten zien dat de zogenaamde microbiële kolonisatie in het kalf eerder begint dan gedacht, namelijk al in de baarmoeder. Daarom richtten de onderzoekers van NDSU zich op het beïnvloeden van het microbioom van het kalf door middel van het rantsoen van de moederkoe.

De onderzoekers testten of een supplement met vitamines en essentiële mineralen dat zij gaven aan de drachtige koe, invloed had op de microbiomen van de klauwen, lever, longen, neus, ogen, vagina en pens van het kalf. Bij de kalveren van moeders die het supplement kregen, was een merkbaar verschil te zien in het microbioom van de pens, vagina en het oog vergeleken met kalveren uit de controlegroep.

Momenteel bevindt het onderzoeksteam zich in de beginfase van een nieuw onderzoek dat kijkt naar de invloed van het rantsoen van de moederkoe op haar nakomelingen. Hierbij wordt vooral gelet op de verhouding tussen krachtvoer en ruwvoer. Het beïnvloeden van het microbioom voor de geboorte kan verschillende voordelen hebben. Zo kan het mogelijk leiden tot een verbeterde weerstand en daardoor lager antibioticaverbruik, verhoogde vruchtbaarheid, lagere voerkosten door een hogere voedselefficiëntie en een verminderde methaanuitstoot.

Bron: Dairyherd – Foto: Witia, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

 

 

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?