Gezondheid

Invloed van hittestress tijdens de droogstandsperiode

Steeds vaker tonen onderzoeken aan dat hittestress tijdens de droogstand de melkproductie in de daaropvolgende lactatie negatief beïnvloedt. Professor Geoffrey Dahl van de Universiteit van Florida deelde tijdens een webinar van Hoard’s Dairyman de resultaten van een recent onderzoek naar dit onderwerp.

Tijdens dit onderzoek werden droogstaande koeien in vier groepen verdeeld. De eerste groep kreeg de hele periode verkoeling, de tweede groep kreeg alleen schaduw. Daarnaast waren er twee groepen die halverwege omschakelden. Groep drie kreeg de eerste helft van de droogstandsperiode verkoeling en in de tweede helft niet. Bij de laatste groep was dit andersom. Volgens Dahl waren de rectale temperaturen en ademhalingsfrequenties van de koeien precies zoals verwacht. De koeien hadden last van een verhoogde temperatuur en ademhaling tijdens perioden van hittestress.

Een verkorte draagtijd en dus een kortere droogstand hadden zij niet verwacht, maar dit was wel het geval drie van de vier groepen. Alle groepen die last hadden van hittestress kalfden eerder af dan de groep die de hele periode verkoeling kreeg. Hittestress op elk moment tijdens de droogstand heeft dus een negatieve invloed op de dracht en de lengte van de droogstand. Volgens Dahl is dit een teken van problemen met het functioneren van de placenta. Dit heeft invloed op zowel koe als kalf.

Koeien die tijdens de hele droogstandsperiode verkoeling kregen, produceerden volgens Dahl daarna meer melk dan andere groepen. Zowel de koeien die de hele droogstandsperiode hittestress hadden als de groepen die halverwege wisselden produceerden minder melk. “Onze interpretatie daarvan is dat elke vorm van hittestress tijdens de droge periode een negatieve invloed heeft op de productiviteit van de dieren in de volgende lactatie”, vat Dahl samen. “Vanuit een managementperspectief moeten we dieren de hele droogstandsperiode koelen om een aantal voordelen te realiseren.”

Bron: Hoard’s Dairyman

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?