Management

Bruto overschot biologische melkveehouderijen gestegen

Het bruto overschot in de biologische melkveehouderij is in 2023 flink gestegen. In de gangbare melkveehouderij was juist een daling te zien. Toch blijft het bruto overschot per hectare in de biologische melkveehouderij achter.

Onder het bruto overschat wordt het bedrag dat beschikbaar is voor de vaste lasten verstaan. Bijvoorbeeld pacht, rente, aflossingen en privégelden. In 2021 was dit voor beide sectoren ongeveer 2.800 euro per hectare. Doordat in 2023 de gangbare melkprijs daalde en de biologische melkprijs met 6 cent per kg steeg, ging ook het bruto overschot in de biologische melkveehouderij omhoog.

Het bruto overschot per hectare loop in de biologische sector echter nog minstens 600 euro achter op dat van gangbare bedrijven. Ecoregelingen zorgen dat deze achterstand met een kleine 100 euro verminderd wordt.

Bruto overschot per hectare van 2021 tot en met 2023 (Bron: Countus)

Ruwvoer en voersaldo

De verdiencapaciteit bij een biologisch bedrijf hangt erg af van de ruwvoerpositie. Daarbij speelt de grondsoort een belangrijke rol. De gemiddelde intensiteit is 11.800 kg melk per hectare. In akkerbouwregio’s op kleigrond is dit meer en gaat ongeveer 2 cent per kg melk naar aangekocht ruwvoer. Bij veen en zand is dit 3 cent per kg melk. Ondertussen lopen de totale voerkosten op naar ruim 20 cent per kg melk. Dit is 32 procent van de melkontvangsten.

Voer/melksaldo per hectare van 2021 tot 2023 (bron: Countus)

Het voersaldo speelt een grote rol in het bedrijfsresultaat. In 2023 werd per koe 100 kg meer krachtvoer gevoerd dan in 2022 om per koe 150 kg meer melk te kunnen produceren. Verschil in grondsoort op bedrijven heeft invloed op het voersaldo.  Zo voeren bedrijven op zandgrond duurdere brok, waarschijnlijk als aanvulling op ruwvoer van de schralere zandgrond.

Mestafzet

Kosten voor mestafzet spelen in de biologische sector bijna geen rol. Ook werkte deze sector al zonder derogatie. Dat is ook te zien aan het aantal hectare grasland (exclusief natuurland) dat per grootvee eenheid in gebruik is. In 2023 was dit gemiddeld 0,51 hectare per GVE in de biologische sector en 0,37 hectare per GVE in de gangbare sector. Gemiddeld hebben gangbare melkveehouders ongeveer 400 euro extra kosten per hectare door mestafzet. De achterstand op het bruto overschot hierdoor lopen ze enigszins in doordat ze minder hectares hebben.

Hectare grasland per GVE (exclusief eventueel natuurgrond) (bron: Countus)

Het verhogen van het voersaldo per hectare blijft een belangrijke uitdaging voor biologische bedrijven. Het produceren van droge stof met goede kwaliteit in een steeds extremer klimaat is lastig. Het natte voorjaar van 2024 was daarbij een slechte start.

Bron: Countus

 

 

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?