Jongvee

Is actieve ventilatie in kalverhutten effectief?

Een recent onderzoek toonde aan dat kalveren al bij een temperatuur van 21 graden last kunnen hebben van hittestress. Daarom deden Bethany Dado-Senn en haar team een vervolgonderzoek naar de ventilatie in kalverhutten en de invloed daarvan op het kalf.

Volgens de Nutrient Requirements of Dairy Cattle (NRC) uit 2001 verbruiken kalveren bij temperaturen tussen de 15 en 25 graden geen extra energie om hun lichaamstemperatuur te reguleren. Wel is dit afhankelijk van de leeftijd, hun vacht, de windsnelheid en de hoeveelheid lichaamsvet. Het onderzoek van Dado-Senn liet zien dat de bovengrens mogelijk lager ligt, bij 21 graden.

Ventilatie van kalverhutten

In het vervolgonderzoek keken Dado-Senn en haar onderzoeksteam naar de invloed van actieve ventilatie in hutten met Holstein-kalveren. Het onderzoek werd gehouden van 12 tot 30 juli 2021. Twaalf kalveren werden aan drie verschillende omstandigheden blootgesteld. Steeds kregen ze vier dagen een bepaalde behandeling, waarna een rustperiode van drie dagen volgde. Gemiddeld waren de kalveren 22 dagen oud aan het begin van het onderzoek en zij werden tweemaal daags gevoerd. De hutten waren van polyethyleen en hadden een zandbodem, met mogelijkheid voor ventilatie achterin via het bovenpaneel en twee raamopeningen.

De kalveren hadden ook toegang tot een met draad omheind hok. De drie verschillende behandelingen waren minimale ventilatie, passieve ventilatie en actieve ventilatie. Bij minimale ventilatie waren de ventilatieopeningen gesloten, bij passieve ventilatie waren deze geopend. Bij actieve ventilatie werd een ventilator op zonne-energie aangesloten aan het bovenpaneel en waren de raamopeningen geopend.

De kalveren werden dag en nacht gevolgd door camera’s die elke vijf minuten vastlegden waar ze waren. De mogelijke posities – buiten liggen, buiten staan, of binnen – werden geïdentificeerd met behulp van zogenaamde ‘computer vision’. Het doel was om te bepalen of kalveren het ventilatiesysteem gebruikten en in hun hok bleven, vooral tijdens warmere uren van de dag.

Resultaten

Op 84 procent van de dagen was het gemiddeld boven de 21 graden, de temperatuur die volgens het eerdere onderzoek een potentiële drempel is voor ongemak bij kalveren. De gemiddelde dagtemperaturen lagen tussen de 20,1 en 26,8 graden, met gemiddeld een minimum van 17,5 graden en een maximum van 29 graden.

Uit de resultaten bleek dat actieve ventilatie minder effectief was dan passieve ventilatie. De temperatuur in de hut was bij passieve ventilatie lager dan bij actieve ventilatie of minimale ventilatie. Kalveren brachten bij passieve ventilatie ook de meeste tijd in de hut door, terwijl ze bij actieve ventilatie juist de meeste tijd buiten doorbrachten. Uit het meten van de rectale temperatuur van de kalveren bleek dat actieve ventilatie de temperatuurregeling van het kalf verbeterde vergeleken met minimale ventilatie, maar niet met passieve ventilatie.

Actieve ventilatie in dit soort hutten en iglo’s is daarom niet voordelig en kostentechnisch onverantwoord. Wel is ventilatie belangrijk bij binnenhuisvesting om te voorkomen dat vocht en bacteriën zich ophopen, zo bleek uit een onderzoek van Lago et al. uit 2006.

Bron: Feedstuffs, Dado-Senn et al. (2023)

 

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?