Algemeen

Onderzoek naar spelgedrag bij kalveren zoekt melkveehouders voor deelname

De Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en Cornell University College of Agriculture en Life Sciences voeren in opdracht van ZuivelNL een onderzoek uit naar het spelgedrag van kalveren op Nederlandse melkveebedrijven.

Spelgedrag bij kalveren kan een indicator zijn voor hun welzijn en algehele gezondheid. Het is bevorderend voor de fysieke, maar ook sociale en emotionele ontwikkeling van kalveren. Omdat er nog beperkt onderzoek is gedaan naar de effecten van ruimtebeschikbaarheid op spelgedrag van kalveren gaan de twee universiteiten zich hierin verdiepen.

De universiteiten zijn op zoek naar melkveehouders die willen deelnemen aan dit onderzoek. Per bedrijf zullen maximaal 10 kalveren onderzocht worden die in paren of groepen gehouden worden, 1 tot 3 maanden oud zijn en 4 tot 20 vierkante meter aan ruimte per kalf hebben.

Tijdens het onderzoek worden gedragsobservaties gedaan en accelerometers (bewegingssensoren) gebruikt. Voor de gedragsobservaties zal gebruik worden gemaakt van camera’s, de bewegingsensoren worden met vetwrap aan een achterpoot van het kalf bevestigd. De camera’s en accelerometers worden na zeven dagen weer verwijderd. De video-opnames en accelerometer gegevens worden vervolgens (anoniem) geanalyseerd om het spelgedrag te meten.

Melkveehouders kunnen zich aanmelden via deze link. In het formulier worden enkele korte vragen gesteld over het bedrijf en de kalveren op het bedrijf.

Bron: Verantwoorde Veehouderij

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?