NIEUWS

DWP$-index: Selecteren op gezondheid én rendement

28 okt 2020

Als we het hebben over een duurzame, ‘probleemloze’ koe, zijn productie gezondheid en vruchtbaarheid onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om koeien te rangschikken op basis van hun genetische aanleg voor duurzaamheid en rendement is de Dairy Wellness Profit-index (DWP$) ontwikkeld. Koeien met een hoge DWP$-waarde geven in de praktijk meer melk, gaan langer mee en komen minder vaak in de ziekenboeg terecht.

Uieroedeem voorkomen

26 okt 2020

Uieroedeem ontstaat doordat vocht in de uier wordt opgeslagen. Vooral bij de eerste afkalving kan uieroedeem tot problemen leiden. Pijn of eczeem tussen bovenbeen en uier verstoren het welbevinden van het dier, het melken wordt lastiger en de ophanging van de uier kan schade ondervinden.

Het belang van herkauwen

26 okt 2020

Herkauwen is de fundering van een gezonde en hoogproductieve koe en is daarmee een sterke vitaliteitparameter. Bij het herkauwen verkleinen koeien voerdeeltjes in het rantsoen om zo het contactoppervlak van het voer te vergroten. Daarmee helpt het de pensmicroben het voer om te zetten naar essentiële voedingstoffen die opgenomen en benut kunnen worden door de koe. Herkauwt een koe te weinig, dan kan dat veroorzaakt worden door of leiden tot  gezondheidsproblemen.

Intensief gevoerd als kalf en pink: meer follikels

24 okt 2020

Als kalveren voor en na het spenen intensief gevoerd worden, zijn ze zwaarder, komen ze vroeger in de puberteit en zijn ze door een dikkere baarmoederslijmhuid en een groter aantal gevormde follikels vruchtbaarder dan kalveren die energetisch op een minder hoog niveau gevoerd worden.


Expansief meer melk in de VS

22 okt 2020

In de nazomer heeft de expansieve ontwikkeling van de groei van de melkproductie zich versterkt doorgezet. In september werd met 8,17 miljoen ton melk 2,3 procent meer gemolken dan in dezelfde maand in 2019.


Levensproductie naar 34.000 kg

21 okt 2020

In melkcontrolejaar 2019/2020 produceerde de Nederlandse melkkoe in de MPR gemiddeld 9.203 kg melk. De ruim 240.216 koeien die werden afgevoerd, produceerden 34.000 kg melk met 1.481 kg vet en 1.210 kg eiwit in 1.183 gebruiksdagen. Het aantal afvoerkoeien lag op een relatief laag niveau.


Hoe bespaar je op voerkosten

19 okt 2020

Een lagere melkprijs, ruwvoerkrapte en hoge kosten. Op veel plaatsen is de situatie gespannen als het gaat om beheersing van de voerkosten.


Denemarken: Grupstalverbod

16 okt 2020

De Deense regering heeft besloten de grupstal te verbieden. Vanaf 2027 zal er een algemeen verbod op deze vorm van huisvesting gelden. Biologische bedrijven moeten al in 2024 hun grupstal hebben vervangen. Nieuwbouw van grupstallen mag met ingang van 2022 niet meer in Denemarken.