Berichten over: Melkprijs

Wat zijn de ontwikkelingen in de prijs die uw zuivelonderneming u betaalt? Een vraag die iedere dag speelt en die ook iedere dag het verschil kan maken. Net als de vraag over hoe u ervoor staat qua concurrentievermogen. Elite volgt de internationale melkprijsontwikkelingen.

Melkprijzen juli 2019

In de maand juli is de melkprijs die gemiddeld door de belangrijkste zuivelondernemingen in Europa werd uitbetaald weer iets gestegen. Per 100 kg melk werd 14 eurocent meer betaald. Dat is wel nog altijd 41 eurocent minder dan in juli 2018. Lees verder ❯

Melkprijzen juni 2019

De melkprijs die de grote Europese zuivelondernemingen in juni 2019 betaalden was per 100 kg negen eurocent hoger dan in mei. De prijs van juni was 33,29 euro per 100 kg en daarmee 66 eurocent en 2 procent hoger dan in juni 2018. De gemiddelde prijzen nog steeds hoger dan die van vorig jaar, maar het verschil wordt kleiner. Lees verder ❯

Melkprijs mei 2019

De gemiddelde melkprijs die belangrijkste Europese zuivelfabrieken uitbetaalden in de eerste vijf maanden van 2019 is behoorlijk stabiel in vergelijking tot andere jaren. Ook in de zesde maand van 2019 lijkt er maar weinig te veranderen. In mei was de gemiddelde prijs met 33,21 euro per 100 kg een stuiver lager dan in april en 1,20 euro lager dan in mei 2018. Lees verder ❯

Melkprijzen april 2019

De melkprijs die de belangrijkste Europese zuivelondernemingen gemiddeld uitbetaalden in april dit jaar was met 33,21 euro per 100 kg melk 30 cent lager dan in maart. Vergeleken met maart 2018 staat het er wel goed voor. In 2019 beurden de melkproducenten 85 eurocent meer dan in april 2018. Het is de eerste keer sinds maart 2018 dat de gemiddeld prijs hoger is dan in het jaar ervoor.   Lees verder ❯

Melkprijzen maart 2019

In maart betaalden de belangrijkste Europese zuivelondernemingen gemiddeld 33,52 euro voor 100 kg standaardmelk. Dat is 33 eurocent minder dan in februari. Het niveau ligt gelijk aan dat van maart 2018. Lees verder ❯

Melkprijzen januari 2019

De berekende melkprijs die de grote Europese zuivelondernemingen in januari betaalden was 33,85 euro per 100 kg standaardmelk. In december 2018 lag deze prijs 0,43 euro hoger en in januari 2018 lag deze prijs 1,68 euro hoger, ofwel 4,7 procent. Lees verder ❯

Melkprijs EU 2018: Nederland bovengemiddeld

In 2018 kregen melkveehouders in de EU gemiddeld 34,11 euro per 110 kg melk. Dat is minder dan in 2017. Ook in Nederland kregen melkveehouders minder voor hun melk in 2018. Wel was de Nederlandse uitbetaalde melkprijs hoger dan het Europees gemiddelde. Lees verder ❯

Melkprijs december 2018

In december betaalden Europese zuivelondernemingen met 34,29 eurocent (bij aflevering van een miljoen kg melk) minder dan in november. De tendens voor januari is licht teruglopend tot stabiel. Het vooruitzicht voor februari is optimistischer. Lees verder ❯

Melkprijs oktober 2018

In oktober was de gemiddelde melkprijs van de Europese zuivelondernemingen 13 cent per 100 kg hoger dan in september. In oktober 2017 lag deze prijs echter zeven procent hoger. Tussen de ondernemingen waren in oktober uiteenlopende ontwikkelingen te zien.    Lees verder ❯

Melkprijs september 2018

De melkprijs die de grote Europese zuivelondernemingen in september dit jaar uitbetaalden was gemiddeld weer iets hoger, 34 cent per 100 kg om precies te zijn. Het is de vijfde stijging op rij. Het verschil met september 2017 is 2,51 euro negatief. Lees verder ❯