Berichten over: Melkprijs

Wat zijn de ontwikkelingen in de prijs die uw zuivelonderneming u betaalt? Een vraag die iedere dag speelt en die ook iedere dag het verschil kan maken. Net als de vraag over hoe u ervoor staat qua concurrentievermogen. Elite volgt de internationale melkprijsontwikkelingen.

Melkprijzen maart 2018

In maart betaalden de belangrijkste Europese zuivelondernemingen gemiddeld 33,52 euro voor 100 kg standaardmelk. Dat is 33 eurocent minder dan in februari. Het niveau ligt gelijk aan dat van maart 2018. Lees verder ❯

Melkprijzen januari 2019

De berekende melkprijs die de grote Europese zuivelondernemingen in januari betaalden was 33,85 euro per 100 kg standaardmelk. In december 2018 lag deze prijs 0,43 euro hoger en in januari 2018 lag deze prijs 1,68 euro hoger, ofwel 4,7 procent. Lees verder ❯

Melkprijs EU 2018: Nederland bovengemiddeld

In 2018 kregen melkveehouders in de EU gemiddeld 34,11 euro per 110 kg melk. Dat is minder dan in 2017. Ook in Nederland kregen melkveehouders minder voor hun melk in 2018. Wel was de Nederlandse uitbetaalde melkprijs hoger dan het Europees gemiddelde. Lees verder ❯

Melkprijs december 2018

In december betaalden Europese zuivelondernemingen met 34,29 eurocent (bij aflevering van een miljoen kg melk) minder dan in november. De tendens voor januari is licht teruglopend tot stabiel. Het vooruitzicht voor februari is optimistischer. Lees verder ❯

Melkprijs oktober 2018

In oktober was de gemiddelde melkprijs van de Europese zuivelondernemingen 13 cent per 100 kg hoger dan in september. In oktober 2017 lag deze prijs echter zeven procent hoger. Tussen de ondernemingen waren in oktober uiteenlopende ontwikkelingen te zien.    Lees verder ❯

Melkprijs september 2018

De melkprijs die de grote Europese zuivelondernemingen in september dit jaar uitbetaalden was gemiddeld weer iets hoger, 34 cent per 100 kg om precies te zijn. Het is de vijfde stijging op rij. Het verschil met september 2017 is 2,51 euro negatief. Lees verder ❯

Melkprijs 2019: wereldwijd stabiel

De cijfers van IFCN Dairy Reports van dit jaar doen een stabiele melkprijs voor 2019 vermoeden. Globaal zijn zowel de melkproductie als de melkprijs toegenomen. De productiekosten verschillen wereldwijd sterk. Lees verder ❯

Melkprijzen augustus 2018

Europese melkveehouders die een miljoen kg melk per jaar leveren, beurden in augustus gemiddeld 34,47 euro voor 100 kg standaardmelk. Dat is 47 eurocent meer dan in juli. In augustus 2017 was de gemiddelde melkprijs echter 5,6 procent lager. Lees verder ❯

IFCN: melkprijs 2019 moeilijk te voorspellen

Vorige week, van 11 tot en met 13 september, vond de 16e jaarlijkse conferentie van het International Farm Comparison Network plaats in Parma (IT). Op de conferentie werd onder meer de actuele prognose voor de ontwikkeling van de internationale zuivelmarkt toegelicht. Lees verder ❯

Melkprijzen juli 2018

Bij levering van een miljoen kg melk per jaar beurde de Europese melkveehouder in juli gemiddeld 33,96 euro per 100 kg standaardmelk, dat is 1,25 euro meer dan in juni en bovendien is juli de tweede opeenvolgende maand waarin de melkprijs weer stijgt sinds november 2017. In juli 2017 was de melkprijs echter 1,68 euro hoger dan in juli 2018. Lees verder ❯