Kennispartnerbericht van BouMatic

Hoe belangrijk is een goede melkmeter?

Een goede melkmeter is essentieel in een melksysteem om nauwkeurige metingen van de melkproductie te verkrijgen. Dit najaar stelde BouMatic de eerste draadloze ICAR-goedgekeurde melkmeter met vrije doorstroom voor: de MagStream. We zoomen daarom in op de 5 belangrijkste kernpunten die een melkmeter moet bieden:

Ontdek de 5 belangrijkste richtpunten

  1. Nauwkeurigheid: Melkmeters meten de hoeveelheid melk die door elke melkkoe wordt geproduceerd. Nauwkeurige metingen zijn belangrijk voor het evalueren van de melkproductie van individuele koeien en het identificeren van eventuele afwijkingen. De MagStream biedt voor dieridentificatie het portal ID-systeem aan, maar het kan ook worden uitgerust met een Per-Place-ID (antenne per stal). Dit zorgt voor de hoogste nauwkeurigheid bij dieridentificatie, wat de hoogste gegevenskwaliteit oplevert.
  2. Efficiënt beheer van de veestapel: Door gebruik te maken van melkmeters kunnen veehouders de melkproductie van elke koe volgen. Dit stelt hen in staat om efficiënter de gezondheid en het welzijn van de veestapel te beheren, omdat ze snel veranderingen in de melkproductie kunnen detecteren die kunnen wijzen op gezondheidsproblemen. De Magstream-melkmeter is bijzonder diervriendelijk. Dankzij het design, dat een 100% vrije doorstroom garandeert, biedt de melkmeter een stabiel vacuüm en een zeer beperkte vacuümdaling tijdens het melkproces, waarmee wordt voorzien in een optimaal comfort voor de dieren en wat resulteert in consistent efficiënte melkingen
  3. Rantsoen optimalisatie: Met nauwkeurige gegevens over de melkproductie kunnen veehouders het rantsoen van de koeien beter aanpassen om optimale melkproductie te bevorderen. Ze kunnen ook snel reageren op eventuele voedingsproblemen die de melkproductie kunnen beïnvloeden.
  4. Detectie van afwijkingen: Melkmeters kunnen helpen bij het identificeren van afwijkingen in de melkproductie, wat kan wijzen op gezondheidsproblemen zoals mastitis. Vroege detectie van dergelijke problemen stelt veehouders in staat om snel interventies uit te voeren en de gezondheid van de koeien te waarborgen.
  5. Automatisering van het melkproces: Moderne melksystemen maken gebruik van geautomatiseerde melkmeters die het melkproces efficiënter maken. Dit kan leiden tot tijdsbesparing voor de veehouder en een verhoogde productiviteit. De MagStream-melkmeter is bovendien eenvoudig te installeren en onderhouden: Het draadloze ontwerpwaarborgt een eenvoudige installatie en eenvoudig onderhoud. De meter is plug-en-play, wordt automatisch gekalibreerd (statistisch) en kan volledig geïntegreerd worden in een melkinstallatie, automatiseringssystemen en koe-managementsoftware.

Kortom, een goede melkmeter is van cruciaal belang voor een effectief management, waarbij nauwkeurige metingen en gegevens de basis vormen voor goede besluitvorming en optimalisatie van de veestapel.

BouMatic
Over BouMatic
Zo goed mogelijk omgaan met de koe en tegelijkertijd melk van een zo hoog mogelijke kwaliteit produceren is onze prioriteit.

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?