Kennispartnerbericht van SenseHub

Koegezondheid eenvoudig in de gaten houden met halsband

Om problemen te voorkomen, is het van belang de veestapel te monitoren. De SenseHub halsband met MEMS-sensor meet onder meer het herkauwgedrag en levert de verzamelde data in hapklare informatie.

Herkauwen, activiteit en vreettijd. Dat is een greep uit de zaken die de SenseHub halstag meet. De tag hangt aan een halsband. De responder die de informatie verzamelt zit aan de linkerkant van de nek van de koe, omdat daar de herkauwspier zit. Door een contragewicht onderaan de halsband wordt de tag op de goede plek gehouden.

Een gezonde koe herkauwt één hap ongeveer zestig slagen. En hoewel zelf kijken naar de koe al veel informatie oplevert, is het natuurlijk ondoenlijk om als melkveehouder de complete veestapel constant in de gaten te houden. In algemene zin moet tijdens een rustperiode in de stal ongeveer zestig procent van de koeien aan het herkauwen zijn. Als er veel koeien met de kop zijdelings in de zijkant van het lichaam liggen, dan zou dat op een te lage herkauwactiviteit kunnen duiden. Pensverzuring kan daar aan ten grondslag liggen.

De SenseHub halsband meet het herkauwgedrag. De sensor op de herkauwspier stuurt informatie real-time naar de pc, zet het in een gezondheidsindex waarin de melkveehouder realtime kan zien wanneer een koe te weinig, of helemaal niet, herkauwt. Er kan zodoende direct gehandeld worden.

Naast herkauwen geeft de tijd dat een koe vreet en drinkt, de manier van liggen, de activiteit en eventueel hijgen de melkveehouder informatie over de gezondheid van de koe. Hijgen duidt op hittestress. Een hoogproductieve koe drinkt zo’n 180 liter water per dag. Drinkt een koe te weinig of helemaal niet, dan kan dat leiden tot diarree, klauwproblemen, een verhoogd celgetal en logischerwijs een lagere productie. Hetzelfde geldt min of meer voor het vreten. Een koe vreet ongeveer 25 kg DS per dag. Wordt dat minder, dan is dat direct terug te zien in de productie.

De gezondheid van koeien staat voorop. Door mogelijke gezondheidsproblemen van elk dier vroegtijdig op te sporen, is het wijs elke koe te voorzien van een halstag. De halsband waaraan de tag bevestigd is, kan eenvoudig worden omgehangen door de koe even vast te zetten in het voerhek. Let daarbij goed op dat je handen niet bekneld raken tussen de koe en het hek. Is elke koe voorzien van een halsband? Dan biedt de informatie die de tag verzamelt de mogelijkheid direct in te grijpen bij eventuele gezondheidsproblemen. De koeien blijven gezond en bovendien kunnen de kosten van onder meer antibiotica gedrukt worden.

Meer lezen over SenseHub™

SenseHub
Over SenseHub
SenseHub is wereldleider in het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en leveren van oplossingen voor het monitoren van dieren.

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?