Gezondheid

Minder stress bij jonge kalveren in groepen

Groepshuisvesting van jonge kalveren gebeurt in de melkveehouderij tot nu toe maar zelden. Nieuwe inzichten uit het onderzoek zeggen dat vroege sociale binding tussen gezamenlijk gehuisvestte kalveren de stress bij het spenen kan verlagen.

Jongvee dat stress ervaart, is aanmerkelijk luidruchtiger. Dit feit wordt in studies gebruikt om stress te meten. Met deze methode is in eerdere studies al gebleken, dat kalveren die bij het spenen in groepen worden gehouden, minder loeien en harder groeien dan kalveren die individueel worden gehouden.

De betreffende studie had als doel het effect van de sociale omstandigheden in het vroege levensstadium te onderzoeken. Daarvoor werd de stress door het spenen gemeten door het aantal keren dat een kalf zich vocaal uit, de groei, de opname van voer  en gezondheidsparameters. Het onderzoek werd uitgevoerd op een melkveebedrijf in Groot-Brittannië, er werden 40 Holstein-kalveren gebruikt voor het onderzoek met drie verschillende huisvestingssystemen tot het spenen: Individuele huisvesting (Groep I; n=8), In tweetallen vanaf de vijfde levensdag (Groep P5; 8 tweetallen) en in tweetallen vanaf dag 28 (Groep P28; 8 tweetallen).

Sociale contacten meten

In het tweede deel van de studie werd gedurende een maand na spenen het sociale netwerk van de kalveren in kaart gebracht. Na de verplaatsing naar een groepshuisvesting kregen de kalveren vanaf levensdag 55 afstandsmeters aan hun halsband. Deze meten de afstand tot andere kalveren, maar geven ook de ID van het kalf zelf door. Hoe lang elk kalf met een ander kalf in contact is geweest en ook of de sociale verhoudingen in een groep door de eerder ontstane vertrouwdheid met het kalf waarmee het eerder samen was gehuisvest, werden beïnvloedt, kon zodoende ook worden achterhaald.

Stress door spenen door tweetallen geminimaliseerd

In de studie werd geen verschil aangetoond voor prestaties en gezondheid tussen huisvestingssystemen. De groei in de P5-groep (tweetallen vanaf dag 5) was wel hoger dan de groei van de kalveren in de andere groepen, maar kon statistisch niet worden vastgesteld. De kalveren werden van de 48e levensdag gespeend door het afbouwen van de melkgift in drie dagen. Het aantal vocale uitingen werd van drie dagen voor tot drie dagen na het spenen bijgehouden. Zoals verwacht nam bij alle kalveren het aantal uitingen tijdens het afbouwen van de melkgift significant toe, vergeleken met de periode voor het spenen. De individueel gehouden kalveren uitten zich echter significant vaker dan de in tweetallen gehouden kalveren. Bij de in tweetallen gehouden kalveren uitten de P5-kalveren zich significant minder dan de P28-kalveren (in tweetallen vanaf levensdag 28). Dit duidt aan dat als kalveren in een vroeg stadium bij elkaar worden gezet, een grotere sociale verbondenheid ontstaat die de stress bij spenen vermindert.

Sociale vaardigheden versterkt

In de groepshuisvesting vanaf dag 55 bleven de sociale verhoudingen tussen de kalveren stabiel gedurende de waarnemingsperiode van vier weken. Bij de keuze van hun sociale partners, maken de kalveren wel degelijk onderscheid. Bij voorkeur vormden ze een groepje met hun partner van weleer. De tijd die kalveren met deze geprefereerde partner doorbrachten, nam gedurende de vier weken wel af.

De studieresultaten geven aan dat huisvesting van kalveren in tweetallen vanaf een vroeg stadium (vijfde levensdag) de dieren sociaal ondersteunt en een stressverlagend effect heeft en de gezondheid en prestaties niet onder druk zet.

Originele publicatie: BoltSL, Boyland NK, Mlynski DT, James R, Croft DP (2017): Pair Housing of DairyCalves and Age at Pairing: Effects on Weaning Stress, Health, Production andSocial Networks. PLoS ONE 12(1): e0166926.

Tekstbewerking: Anna Schworm – Foto: leverancier

Over de auteur: Wilbert Beerling
Wilbert Beerling groeide op een melkveebedrijf op. Sinds 2011 werkt Wilbert bij AgriMedia waar hij nu zorg draagt voor de samenstelling van de vakbladen Elite...
Meer over:
Gezondheid
Deel dit bericht: Facebook Twitter LinkedIn

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?