Management

In 10 stappen naar een topproductie

Winstgevendheid hangt af van de bedrijfskosten en van of men al of niet werkt aan een hogere productie en betere melkkwaliteit. Tien tips van Pamela Ruegg (Universiteit Wisconsin-Madison).

Desondanks de aangetrokken melkprijs blijven het kritische tijdens voor melkveehouders. Velen produceren nog maar net op kostendekkend niveau. De rentabiliteit van een bedrijf hangt af van de vaste kosten, maar ook van de doorgevoerde verbeteringen in het productieproces en de melkkwaliteit.

Dianne Schoemaker, economisch expert op het gebied van melkproductie aan de Ohio State Universiteit, kan aantonen dat de beste 20 tot 25 procent van de melkveebedrijven ieder jaar, onafhankelijk van de melkprijs, in staat is per koe een positief resultaat te behalen. Deze constatering geldt ook zeker voor Europa.

Ondertussen heeft de gemiddelde melkveehouder in tijden van lage melkprijzen moeite het hoofd boven water te houden en verliezen mogelijkerwijs ook geld. Los daarvan, wat kun je als melkveehouder doen om het resultaat positief te houden?

10 tips

Pamela Ruegg, dierenarts binnen de vakgroep zuivelwetenschap aan Universiteit Wisconsin-Madison, heeft zich in meerdere studies beziggehouden met deze problematiek. Ze heeft 10 tips opgesteld die moeten helpen bij het behalen van betere prestaties.

 1. Stel een productiedoel.
  Ruegg beveelt een doelstelling van een celgetal onder 250.000 cellen per milliliter aan. Ook het voortduren van goede waarden voor het celgetal per individuele koe moet als doel gesteld worden om het voorkomen van subklinische mastitis in de vingers te krijgen. Betreft subklinische mastitis moet het doel zijn het aantal nieuwe gevallen onder vijf procent per maand te houden.
 2. Problemen snel herkennen.
  Ontwikkel methoden om de koppelproductie en -prestaties te monitoren en problemen, zoals subklinische mastitis, in een vroeg stadium te herkennen.
 3. Melk schone koeien.
  Vuile koeien hebben meer melktijd nodig en belemmeren de routine in de melkstal. De ligboxen moeten daarom met regelmaat worden schoongemaakt en onderhouden. Schuif de loopgangen en doorsteken regelmatig schoon. Ook de voorbehandeling van de uiers voor het melken vraagt om een procesmatige aanpak.
 4. Melkproces standaardiseren.
  Een routinematig verloop van het melken is de sleutel tot een kwalitatief goede melkwinning. Communiceer het melkprotocol met de melkers en oefen of beoordeel het voorgeschreven proces regelmatig. Het gewenste proces eenvoudig uitgeschreven kan al voldoende zijn om melkers het proces juist te laten toepassen.
 5. Medewerkers scholen.
  Reserveer tijd om melkers het voorgeschreven melkproces aan te leren en het te controleren. Wees er zeker van dat melkers het voorgeschreven proces gebruiken. Bij buitenlandse melkers is vertalen van de voorgeschreven processen aanbevelenswaardig.
 6. De melkinstallatie onderhouden en bij de tijd houden.
  Kwalitatief hoogwaardige melk kan alleen worden gemolken met een goed functionerende melkinstallatie. De installatie moet dus regelmatig gecontroleerd en getest worden. Plan dus onderhoudsbeurten in.
 7. Behandelingsprotocollen opstellen.
  In behandelingsprotocollen ligt vast wat moet worden gedaan bij regelmatig voorkomende ziekten en verwondingen. Stel deze protocollen op in samenspraak met de dierenarts. Dat is immers degene die aan de hand van diagnoses beslist welke behandeling en diergeneesmiddelen ingezet moeten worden en daarmee min of meer de eindverantwoordelijke op het gebied van diergezondheid. De inzet van antibiotica is het belangrijkste aspect in de relatie tussen veehouder en veearts.
 8. Een noodplan voor mastitis opstellen.
  Bescherm de koeien tegen besmettelijke mastitisveroorzakers. Zet aangekochte dieren daadwerkelijk in quarantaine. Koop gezonde dieren uit gezonde koppels en laat de nieuwe dieren direct onderzoeken. Laat ook de tankmelk onderzoeken zodra de aangekochte dieren in de koppel zijn.
 9. Let goed op droogstaande dieren.
  Zorg dat droogstaande koeien in voldoende grote, droge en schone stallen of afdelingen staan en niet in de buurt van de ziekenboeg. Garandeer jezelf dat de dieren in deze groep de juiste hoeveelheid voedingsstoffen opnemen.
 10. Maak gebruik van de juiste adviseurs.
  Verzamel een team van mensen om je heen dat kennis heeft op verschillende vakgebieden. Dit team kan helpen complexe verbanden te doorzien en daarmee om betere beslissingen te nemen.

Het volledige artikel (Engels) vind je hier:
http://milkquality.wisc.edu/wp-content/uploads/2011/09/ten-smart-things-dairy-farms-do-to-achieve-milking-excellence.pdf

Bron: Rory Lewandowski, Ohio State University, Dairy Herd Manager

Tekstbewerking: Sophie Oehler

Over de auteur: Wilbert Beerling
Wilbert Beerling groeide op een melkveebedrijf op. Sinds 2011 werkt Wilbert bij AgriMedia waar hij nu zorg draagt voor de samenstelling van de vakbladen Elite...
Meer over:
Management
Deel dit bericht: Facebook Twitter LinkedIn

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?