Jongvee

Kunnen koeien pessimistisch zijn?

Net als mensen zijn kalveren van nature soms optimistisch of juist pessimistisch. Pessimisme gaat bij kalveren vaak samen met bangheid. Zo blijkt uit de resultaten van een studie van de Universiteit van Brits Columbia (Vancouver, Canada).

Onderzoek heeft al uitgewezen dat pessimisme en optimisme persoonlijke eigenschappen van de mens zijn, maar er is slechts weinig onderzoek gedaan naar persoonlijkheidsverschillen bij gebruiksvee.

Herkennen van deze verschillen in individuele eigenschappen van de dieren is van belang om er zeker van te zijn dat de dieren juist behandeld worden. Zo stelt onderzoekster Marina von Keyserlink. Zij leidde het onderzoeksteam van het dierwelzijnsprogramma aan de faculteit bodem en voedsel van de universiteit  van Brits Columbia.

“Soms zijn we geneigd alleen naar de koppel te kijken, maar de koppel bestaat uit verschillende individuen die op verschillende manieren reageren op stressveroorzakende gebeurtenissen”, zegt Von Keyserlingk. “Het is belangrijk om ook achtzaam te zijn op het individuele perspectief van een dier, want ook als de omstandigheden gemiddeld genomen goed zijn, kan het nog steeds zo zijn dat individuele dieren zich niet goed voelen.”

Onderzoeksmethode

Om optimisme en pessimisme te meten, zette de onderzoekers een experiment op met 22 kalveren. Voordat het experiment daadwerkelijk van start ging, trainden ze de kalveren in het begrijpen van welke keuze resulteert in een beloning. In de training kwam elk kalf binnen in een kleine vierkante box met vijf gaten in de voorwand in een horizontale lijn met onderling afstanden van telkens circa 75 cm. Het gat aan één uiterste zijde van de box bevatte een speen met gevulde melkfles, terwijl het gat aan de andere uiterste zijde een speen met lege melkfles bevatte en een systeem waardoor het kalf een stoot lucht in de neus kreeg. De kalveren leerden snel aan welke kant van de box een beloning was te halen.

Nadat de kalveren getraind waren, legden de onderzoekers de gevulde melkfles in één van de drie gaten richting het midden van de box. Kalveren waren er zo niet zeker van dat ze werden beloond met de gevulde melkfles. De onderzoekers vermoedden dat de meest optimistische kalveren de fles zelfs zouden benaderen als deze direct naast het gat met de lege fles en luchtstoot werd aangeboden. Daarentegen was de verwachting dat de meest pessimistische kalveren de melkflessen in de drie middelste gaten zouden mijden, zelfs als de melkfles in het gat werd aangeboden dat het dichtst bij het gat zat waar ze in de training de gevulde fles vonden.

In de video komt een kalf de box binnen dat is gewend uiterst links te drinken en weet dat het uiterst rechts een luchtstoot kan verwachten. Het kalf kiest ervoor de speen niet te benaderen.

Onderzoeksresultaat

De individuele reacties van de kalveren op de melkfles in één van de drie middelste drie gaten verschilden, maar elk kalf bleef consistent zijn/haar verwachte vooruitzicht vasthouden en bleef in de drie observatieweken dezelfde keuze maken. Aan de hand hiervan concludeerden de onderzoekers dat pessimisme een consistente eigenschap is en niet enkel het resultaat van de stemming op het moment of van emoties.

Pessimisme en bangheid gerelateerd

In de studie werd ook bangheid van de kalveren getoetst met standaard persoonlijkheidstests waarin werd gemonitord hoe kalveren reageren op onbekende situaties, zoals de aanwezigheid van een vreemde of een onbekend object. Bangheid en pessimisme bleken nauw gerelateerd.

“Kalveren die banger waren, waren ook meer geneigd om het glas als half leeg te zien.” Aldus Von Keyserlingk.

Onderzoek naar aangepast management voor pessimistische kalveren

“De volgende stap in ons onderzoek is om te begrijpen welk soort opfokomstandigheden er aan bijdragen dat een individueel dier een goed leven heeft”, voegt Von Keyserlingk toe. “Dat kan bijvoorbeeld zijn dat meer pessimistische kalveren om ander soort huisvesting en management vragen dan we ze nu aanbieden.”

Benjamin Lecorps (PhD kandidaat) was leidend auteur van het onderzoek met Marina von Keyserlingk en Daniel Weary als co-auteurs. Het onderzoek werd gefinancierd middels een Discovery Grant van de Natural Sciences and Engineering Research Council van Canada. 

Over de auteur: Wilbert Beerling
Wilbert Beerling groeide op een melkveebedrijf op. Sinds 2011 werkt Wilbert bij AgriMedia waar hij nu zorg draagt voor de samenstelling van de vakbladen Elite...
Meer over:
Jongvee
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?