Jongvee

DCRC-congres: fokwaarde kalvergezondheid

Als het gaat om de vruchtbaarheid van melkkoeien hangt alles samen met alles. Op het jaarlijkse congres van de Dairy Reproduction Council (DCRC) troffen 350 vruchtbaarheidsspecialisten elkaar medio november en stond alles in het teken van informatie-uitwisseling. Elite was aanwezig.

In een reeks online artikelen vat Elite de presentaties van een zestal specialisten samen. De eerste samenvatting is van de presentatie van David Erf (Zoetis).

Farmaceut Zoetis heeft de fokwaarde ClarifidePlus uitgebreid met drie kalverwelzijnskenmerken:

  • Overlevingskracht van de kalveren
  • Luchtwegaandoeningen
  • Diarreeziekten

Met deze nieuwe genetische informatie moet het voor melkveehouders mogelijk worden de kalvergezondheid ook genetisch te verbeteren alsook om kalveren aan te wijzen die minder vaak ziek worden (minder behandelingen nodig) en die een grotere kans hebben de eerste levensfase te doorstaan. De ‘Calf Wellness Index’ is een keuze-index op basis van meerdere fokwaarden en concentreert zich uitsluitend op de kalvergezondhied.

Gezondheid en sterfte van kalveren kunnen het verschil tussen winst en verlies van het melkveebedrijf betekenen. Met de nieuwe fokwaarde beschikken melkveehouders nu niet alleen over een belangrijke tool om te selecteren, maar ook om de veestapel genetisch te verbeteren. Uiteindelijk kunnen met deze fokwaarde selectiebeslissingen worden genomen waarmee robuuste kalveren worden opgefokt waarvan mag worden verwacht dat ze minder vaak ziek worden.

DCRC-congres

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Ongeveer 350 melkveehouders, inseminators, dierenartsen en wetenschappers kwamen medio november bij elkaar in Indianapolis (VS) om hun inzichten op het gebied van de vruchtbaarheid te verbreden en om kennis uit te wisselen. Door Europese ogen gezien, valt het op dat het onderwerp ‘hormoongebruik’ terrein verliest in de melkveestallen van de VS. Enkele jaren terug, op hetzelfde congres, werden alle mogelijke tochtsynchronisatiemethoden binnenstebuiten gekeerd en bediscussieerd. Nu begeeft tochtsynchronisatie zich slechts nog op het randje.

Ook de onderzoekers van de grote universiteiten bekommeren zich steeds meer om de eigenlijke vruchtbaarheid in plaats van over het kunstmatig beïnvloeden daarvan. De achtergrond hiervan is de toenemende druk van de maatschappij en de consument de een zo natuurlijk mogelijke behandeling van koeien verwachten. De Noord-Amerikanen zuivelsector herkent de trend en speelt er op in.

Tekst en foto’s: Gregor Veauthier 

Meer over:
Jongvee
Deel dit bericht: Facebook Twitter LinkedIn

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?