Veevoer

Minder voer, meer melk

Op globaal niveau ligt de focus in de fokkerij nu meer op voerefficiëntie dan ooit. De oorzaken zijn een schaarste aan landbouwgrond en de schreeuw om emissiereductie. De ontwikkeling van fokwaarden voor voerefficiëntie, lijkt echter maar gestaag te vorderen. Wat is de oorzaak?

Als koe A 35 liter melk per dag geeft en 23 kg drogestof opneemt, terwijl koe B ook 35 liter melk geeft en 26 kg drogestof opneemt, dan is koe A efficiënter. Daardoor is koe A ook milieuvriendelijker, zij produceert minder methaan om de 35 liter melk te geven. De meest efficiënte koeien blijken een lichaamsgewicht van 600 tot 650 kg te hebben. Met genomica kun je daar in theorie op fokken.

In de praktijk blijkt fokken op efficiëntie gecompliceerd. Ten eerste omdat de exacte drogestofopname alleen met de zogenoemde RIC-bakken (voerweegtroggen) kan worden vastgesteld en ten tweede omdat vele gezondheidskenmerken de voeropname van de individuele koe beïnvloeden. Ook het lactatiestadium en de persistentie beïnvloeden de voerefficiëntie. In de fokkerij kun je als melkveehouder starten met selecteren op robuustheid en diverse gezondheidskenmerken om zo efficiëntere koeien te fokken. CRV wordt gezien als voorloper als het gaat om fokken op voerefficiëntie en biedt al de fokwaarden ‘Better Life Efficiency’ en BVK (bespaard voor lichaamsonderhoud) aan.

In het artikel ‘Minder voer, meer melk’ in de huidige uitgave van Elite, verkent de redactie welke methoden de fokkerijorganisaties in meerdere landen gebruiken om toch richting te geven aan fokken op efficiëntie. Ook wordt met een verdieping ingegaan op hoe gezondheid en huisvesting de voerefficiëntie beïnvloeden.

Lees het complete artikel in vakblad Elite:
Bekijk de abonnementen ❯
Over de auteur: Wilbert Beerling
Wilbert Beerling groeide op een melkveebedrijf op. Sinds 2011 werkt Wilbert bij AgriMedia waar hij nu zorg draagt voor de samenstelling van de vakbladen Elite...
Meer over:
Veevoer
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?