Management

2020: Grote melkplassen in Polen, VS en Nieuw-Zeeland

De Verenigde Staten produceerde in het afgelopen jaar een recordhoeveelheid melk, namelijk meer dan honderd miljoen ton. Ook in Nieuw-Zeeland en Polen nam de melkproductie toe.

De totale melkproductie van de Verenigde Staten in 2020 was 101,18 miljoen ton. Dit is een toename van gemiddeld 1,9 procent ofwel 2,1 miljoen ton ten opzichte van 2019. Het is de grootste productiestijging in een jaar sinds 2014. In het vierde kwartaal nam de groei toe tot gemiddeld drie procent.

De stijging komt onder andere door een toename in de gemiddelde melkgift per koe, die steeg tot 10.784 kg. Ook nam het aantal melkkoeien toe met een half procent. Gemiddeld werden er in het afgelopen jaar ongeveer 9,38 miljoen melkkoeien gehouden in de Verenigde Staten.

Nieuw-Zeeland

In Nieuw-Zeeland nam de melkproductie ten opzichte van 2019 toe met 21,87 miljoen ton, dankzij de relatief goede weers- en weideomstandigheden. Dit is een toename van 0,4 procent of 85.000 ton. De melkproductie van 2020 lag nog wel onder die van 2018, toen er bijna 21,95 miljoen ton werd geproduceerd. Het lijkt erop dat dit zuiveljaar, dat loopt van juni 2020 tot mei 2021, een recordseizoen kan worden voor Nieuw-Zeeland.

Polen

De totale melkproductie in Polen in het afgelopen jaar kwam uit op 12,49 miljoen ton. De productie van melk in Polen is in de afgelopen 15 jaar met ruim 3 miljoen ton toegenomen. In 2005 werd er nog maar 9,3 miljoen ton geproduceerd.

Bronnen: ZMB en AMI

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?