Management

Ongerief voor melkvee afgenomen

Het ongerief bij melkvee lijkt over het algemeen afgenomen. Dat blijkt uit een analyse door Wageningen Livestock Research in opdracht van Wakker dier. Poot- en klauwaandoeningen en mastitis blijven aandachtspunten.

In de analyse werd gekeken naar meerdere aspecten van ongerief bij melkvee. De schaalvergroting en melkproductiestijging hebben sinds de ongeriefanalyse van de melkveesector in 2011 aangehouden, maar dit heeft niet rechtstreeks voor ongerief gezorgd. Wel zijn het risicofactoren.

Ongerief door poot- en klauwaandoeningen en uierontstekingen wordt net als in 2011 als hoogste ingeschat. Over de aandoeningen is alleen niet veel data, daardoor blijft het lastig om een betrouwbaar beeld te krijgen volgens de onderzoekers. Verder zijn er geen aanwijzingen dat het verminderen van het antibioticagebruik ervoor gezorgd heeft dat er meer infectieziekten voorkomen, maar er zijn ook geen signalen van substantiële verbetering.

Weidegang

Opvallend is de verandering in het bieden van weidegang. Na de ongeriefanalyse van de melkveesector in 2011 vond eerst een daling plaats, sinds 2015 is dit weer gestegen naar het eerdere niveau. Ruim 70 procent van het melkvee heeft nu minimaal 120 dagen per jaar minstens 6 uur per dag toegang tot grasland.

Verder is het totaal aantal dieren is gedaald, vooral door de milieumaatregelen. De overbezetting is daardoor een stuk minder. Er zijn diverse nieuwe stallen met voordelen qua klimatisering, vloeruitvoering, ligboxcomfort en meer ruimte in het algemeen. Ook melkrobots worden gezien als een goede ontwikkeling, vooral ook door de keuzevrijheid die het de dieren geeft.

Bron: WUR

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?