Management

Kleiner bedrijf, meer welzijn?

Hebben de koeien het slechter als het bedrijf groter is? Veel mensen denken van wel. Uit een studie onder Duitse melkveebedrijven blijkt echter dat deze aanname niet klopt.

In de publiciteit wordt vaak uitgegaan van een samenhang tussen bedrijfsgrootte en dierwelzijn; hoe groter het bedrijf, des te lager her dierwelzijn. Uit een enquête van onderzoekers van de Duitse Georg-August-universiteit in Göttingen gaf 75,8 procent van de overvraagden aan voorkeur te hebben voor kleinere bedrijven te hebben, omdat deze in het voordeel zijn als gaat om bieden van dierwelzijn.

Een analyse van data van 3.085 Duitse melkveebedrijven toont echter aan dat er geen samenhang is tussen dierwelzijn en bedrijfsgrootte. De data komen uit een landsdekkend project wat verduurzaming van de melkproductie beoogd. Binnen het project hebben veehouders vragen beantwoord over duurzaamheidsaspecten.

Aan de hand van de beantwoorde vragen werd een dierwelzijnsindex opgesteld (Animal Welfare Index, AMI). De bedrijven in de studie bereikten indexwaarden van 15,8 tot 41,5 punten met een gemiddelde van 30,6 punten. Gemiddeld hebben bedrijven met een ligboxenstal een hogere AMI (30,9) dan bedrijven met aangebonden koeien (27,1). Binnen dezelfde huisvestingssystemen werd de indexhoogte beïnvloed door regio en veestapelgrootte. Uit de resultaten blijkt dat grotere melkveebedrijven en minder dierwelzijn statistisch gezien niet samengaan.

Tekst: Ruth Annette Thiemann  – Foto: Birte Ostermann-Palz

Bron:  milchtrends.de

Over de auteur: Wilbert Beerling
Wilbert Beerling groeide op een melkveebedrijf op. Sinds 2011 werkt Wilbert bij AgriMedia waar hij nu zorg draagt voor de samenstelling van de vakbladen Elite...
Meer over:
Management
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?