Management

190 melkveehouders overgestapt tussen sinds 1 juli 2022

De fusie tussen Friesland Foods en Campina in 2008 werd onder voorwaarden door de  Europese Commissie goedgekeurd. Die voorwaarden moesten er toe leiden dat 1,2 miljard kg rauwe melk aan derden ter beschikking komt om de marktpositie van de onderneming na de fusie te verkleinen. Daarvoor zijn twee maatregelen in het leven geroepen.

De twee in het leven geroepen regelingen zijn de Vertrekregeling en de Regeling Beschikbaarstelling Melk. De Stichting Dutch Milk Foundation (DMF) zorgt sinds 1 juli 2009 voor uitvoering van deze twee regelingen.

Vertrekregeling

De Vertrekregeling is bedoeld als stimulans voor leden-melkveehouders van Friesland Campina om over te stappen naar een andere zuivelverwerkende onderneming. De vertrekregeling voorziet in een premie van 5 euro per 100 kg melk. De levering in het voorafgaande kalenderjaar geldt hierbij als referentie.

Tussen 1 juli 2022 en 1 juli 2023 heeft DMF 190 aanvragen voor de vertrekpremie ontvangen. Negen aanvragen uit de vorige periode waren nog in behandeling, in totaal moesten dus 199 aanvragen behandeld worden. 190 daarvan zijn toegewezen, 1 afgewezen en 8 lopen nog. In totaal zijn in de laatste 14 jaar 947 aanvragen voor de vertrekregeling ingediend. 914 zijn toegewezen, 25 afgewezen of ingetrokken. De rest is nog in behandeling. Met de toegekende premies is 1,058 miljard kg melk gemoeid, 88 procent van 1,2 miljard kg die als voorwaarde geldt. Er kan dus nog steeds worden aangevraagd. Friesland Campina-leden kunnen op elk moment van het jaar de vertrekpremie aanvragen en na de lopende maand plus drie maanden, of desgewenst later, starten met leveren aan een andere afnemer.

Regeling Beschikbaarstelling Melk

De regeling Beschikbaarstelling Melk voorziet in de levering van rauwe melk door Friesland Campina aan twee zuivelbedrijven, één in Nijkerk en één in Bleskensgraaf, die in het kader van de fusie van Friesland Foods en Campina werden verkocht, alsook aan andere melkverwerkende ondernemingen die consumptiemelkproducten of Nederlandse natuurkaas maken. De kaasfabriek in Bleskensgraaf, De Graafstroom, werd verkocht aan Deltamilk, een coöperatie van mekveehouders die er nu zijn kaas maakt. De fabriek in Nijkerk werd inclusief twee merken aan Arla verkocht die zo zijn intrede deed op de Nederlandse markt.

Deze regeling is dus niet direct op melkveehouders gericht. Binnen deze regeling is sinds 1 maart 2019 alleen nog melk beschikbaar voor levering aan de twee verkochte bedrijven. De volumes van de Friesland Campina-leden die gebruik maken van de vertrekregeling, worden verrekend met de voor de verkochte zuivelbedrijven gereserveerde volumes.

Foto: J187B via Wikimedia Commons

Bron: DMF

Over de auteur: Wilbert Beerling
Wilbert Beerling groeide op een melkveebedrijf op. Sinds 2011 werkt Wilbert bij AgriMedia waar hij nu zorg draagt voor de samenstelling van de vakbladen Elite...
Meer over:
Management
Deel dit bericht: Facebook Twitter LinkedIn

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?