Fokkerij

De mogelijkheden van een langere tussenkalftijd

Een groot aantal koeien geeft nog veel melk wanneer ze drooggezet worden. Er zijn zelfs voerstrategieën en producten ontwikkeld om ervoor te zorgen dat koeien minder melk gaan geven, om mastitis en andere gezondheidscomplicaties bij het droogzetten te voorkomen. Als een koe na tien maanden lactatie nog steeds 45 kg melk per dag geeft, zou het dan beter zijn om de koe te blijven melken?

Al decennia lang heeft in de Verenigde Staten 305 dagen lactatie plus 60 dagen droogstand geleid tot een tussenkalftijd van 1 jaar. Maar is dit een standaard die gebroken moet worden? Wetenschappers wereldwijd onderzoeken de mogelijkheid van langere lactaties, gebaseerd op de realiteit van de moderne melkveehouderij.

Voor- en nadelen

Een recent artikel in het Journal of Animal Science door onderzoekers van Wageningen Universiteit en Research en een ander artikel van Deense onderzoekers van de Universiteit van Aarhus verdiepten zich in deze vraag. Zij gaven verschillende redenen waarom een langere lactatie positief kan zijn:

  • Met minder afkalvingen zouden koeien minder vaak de overgangsperiode van afkalven en de lactatiestart doormaken, wat wordt gezien als de meest risicovolle periode voor de gezondheid van de koeien.
  • Gesekst sperma en genomische selectie hebben een meer strategische ontwikkeling van vervangende vaarzen mogelijk gemaakt, waardoor er minder overtollige kalveren zijn.
  • Een langere vrijwillige wachtperiode (VWP) voordat er opnieuw geïnsemineerd wordt, kan mogelijk de vruchtbaarheid verbeteren door de koe de kans te geven om terug te keren naar een positieve energiebalans bij inseminatie.
  • Langere lactaties zorgen voor minder arbeid in verband met droogzetten, afkalven en ziektebehandeling.

Omgekeerd onderzochten de onderzoekers ook de mogelijke nadelen van langere lactaties. Tegen het einde van de lactatie is er een lagere melkproductie en ook kunnen koeien overgeconditioneerd raken voordat ze afkalven. Daarnaast zou er jaarlijks minder vlees worden geproduceerd, omdat er minder kalveren geboren worden.

Een ander mogelijk nadeel heeft te maken met de genetische vooruitgang. Wanneer de meest productieve koeien een langere lactatie maken, produceren ze minder kalveren. Daardoor worden hun betere genen minder effectief benut. Met onder andere embryotransplantaties zou dit opgelost kunnen worden.

Mogelijke strategieën

Beide onderzoeken bevestigden dat vaarzen een langere lactatieperiode hebben dan meerkalfskoeien. De Deense onderzoekers merkten op dat vaarzen naast voor de melkproductie hun voedingsstoffen ook nog nodig hebben om te groeien, terwijl meerkalfskoeien klaar zijn met groeien. Daarom lijkt het voordeliger om de lactatie te verlengen voor vaarzen dan voor meerkalfskoeien.

Er zijn verschillende factoren die meespelen bij de keuze voor langere lactaties. De onderzoekers gaven drie mogelijke manieren voor de strategie. De veehouder kan ervoor kiezen om alle koeien een langere tussenkalfstijd te geven, bijvoorbeeld 18 maanden. De tweede optie is een langere tussenkalfstijd voor alleen de vaarzen. Een derde mogelijkheid is om per individuele koe te bepalen wat het ideale dekmoment en de beste lactatieduur is.

Volgens zowel het Deense als het Nederlandse onderzoeksteam is er nog veel verdiepend onderzoek naar dit onderwerp nodig.

Bron: Dairyherd

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?