Gezondheid | Management

Kunnen koeien een hoge productie en een hoge vruchtbaarheid hebben?

Volgens Dr. Paul Fricke, professor Zuivelkunde aan de Universiteit van Wisconsin-Madison, kun je zowel een hoge productie als een hoge vruchtbaarheid hebben. In een recente aflevering van The Dairy Podcast Show deelde Fricke onderzoek dat volgens hem de mythe ontkracht dat de vruchtbaarheid van hoogproductieve koeien er altijd onder lijdt. De sleutelfactor: verandering in Body Condition Score (BCS), oftewel lichaamsconditiescore, in het begin van de lactatie.

Fricke legde de ‘Britt Hypothese’ uit, gebaseerd op het werk van de gepensioneerde onderzoeker Jack Britt van de North Carolina State University. Zijn op onderzoek gebaseerde theorie is dat de eicellen die zich vroeg in de lactatie ontwikkelen, significant beïnvloed worden door veranderingen in de lichaamsconditiescore van de koeien. Koeien die in het begin van de lactatie veel lichaamsconditie verliezen, blijken een aanzienlijk verminderde vruchtbaarheid te hebben van de eicellen die zich in die periode van negatieve energiebalans ontwikkelen.

Analyses van eerdere onderzoeken

Om die hypothese te testen, deden Fricke en zijn collega’s uit Wisconsin verschillende terugblik-analyses van gegevens uit eerdere voortplantingsonderzoeken. In de eerste analyse stelden ze vast dat zeer dunne koeien bij het afkalven (lichaamsconditiescore lager dan 2,5) duidelijk minder vruchtbaar waren bij de volgende lactatie in vergelijking met zwaardere koppelgenoten.

In de tweede studie vergeleken ze koeien per kwartiel om de relatie tussen het verlies aan lichaamsconditie aan het begin van de lactatie en vruchtbaarheid te onderzoeken. De gegevens als geheel toonden aan dat koeien over het algemeen hun lichaamsconditie verloren na het afkalven en deze geleidelijk weer terugwonnen gedurende de lactatie. Maar uitgesplitst per kwartiel bleek dat de bovenste groep koeien in het begin van de lactatie juist in gewicht toenam, terwijl de laagste 25 procent een sterke daling van de lichaamsconditie liet zien, waarbij ze ongeveer 7 tot 8 procent van hun lichaamsgewicht verloren in de eerste 3 weken na het afkalven. Die groep vertoonde ook de slechtste embryokwaliteit, wat de verschillen in vruchtbaarheid zou kunnen verklaren.

“Van oudsher wordt ons geleerd dat alle koeien na het kalven aan lichaamsconditie verliezen en dat het gewoon een kwestie is van dat verlies onder controle te houden”, zegt Fricke. “Dat is niet echt waar. Het is niet vanzelfsprekend dat koeien na het kalven hun lichaamsconditie verliezen.”

Een veelzeggend voorbeeld is de derde analyse van het team, waarbij gekeken werd naar gegevens van meer dan 1.800 koeien van twee melkveebedrijven in Wisconsin. De lichaamsconditie in het begin van de lactatie werd vergeleken met de conception rate bij de eerste lactatie.

“Meer dan 40 procent van de koeien verloor in het begin van de lactatie aan lichaamsconditie en had een conception rate van ongeveer 25 procent”, herinnert Fricke zich. “Dat is niet goed.”

De middelste groep hield haar lichaamsconditie op peil en had een conception van ongeveer 40 procent. De rest – ongeveer 400 koeien – kreeg meer lichaamsconditie en had een indrukwekkende conception rate van 80 procent.

“We waren bijna terughoudend om die gegevens te publiceren”, deelde Fricke. “Ik denk niet echt dat 80 procent herhaalbaar is, maar dat is wat de gegevens lieten zien.” Hij zei dat het overtuigend bewijs was dat er een duidelijke relatie is tussen lichaamsconditie en vruchtbaarheid, en als koeien veel lichaamsconditie verliezen, ze een veel lagere vruchtbaarheid hebben dan hun koppelgenoten die hun gewicht behouden of aankomen in het begin van de lactatie.

Dunner of dikker

Fricke zei dat het overkoepelende doel dus zou moeten zijn om magere, atletischere koeien te laten kalven die niet gevoelig zijn voor drastische gewichtsschommelingen. Hij adviseerde dat koeien die afkalven in de buurt van een BCS van 3,0 over het algemeen gezonder blijven, minder lichaamsconditie verliezen en een hogere vruchtbaarheid hebben. Dikkere koeien verliezen meer gewicht, zonder significant verschil in melkproductie.

Hij voegde eraan toe dat wanneer koeien geen extra lichaamsconditie hebben voor de melk, ze honger hebben en geneigd zijn om meer te eten. Fricke zei dat een volle pens de ideale situatie is voor een koe in een vroeg lactatiestadium en dat het helpt om veel van de nadelige metabolische omstandigheden te voorkomen die kunnen optreden wanneer verse koeien hun lichaamsconditie gaan gebruiken.

“Voedingsdeskundigen hebben de neiging om de lichaamsconditie proactief te willen beheren tijdens de lactatie, maar dat is echt moeilijk te doen zonder de melkproductie op te offeren”, zegt Fricke. “Het beste wat je kunt doen is koeien snel drachtig maken, zodat ze niet te lang in de late lactatie doorbrengen met een lage melkproductie en een rantsoen dat is afgestemd op een hoge productie. Efficiënte voortplanting wordt een zelfcorrigerend mechanisme waardoor je koeien gezondere koeien laat afkalven.”

Bron: Dairyherd

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?