Management

Onderzoeksproject ‘Optilac’ start netwerk voor veehouders met interesse in duurmelken

Het onderzoeksproject ‘Optilac’ zoekt veehouders die geïnteresseerd zijn in duurmelken. Veehouders worden opgeroepen om deel te nemen aan het ‘Optilac’-netwerk voor de uitwisseling van kennis en mogelijk ook gegevens met betrekking tot duurmelken.

Duurmelken, waarbij de lactatie bewust wordt verlengd door de inseminatie uit te stellen, biedt mogelijkheden om de gezondheid en levensduur van koeien te verbeteren. Niet elke koe is echter geschikt voor een verlengde lactatie. Het vierjarige onderzoeksproject ‘Optilac’ heeft als doel een beslismodel te ontwikkelen waarmee veehouders de optimale lactatieduur voor individuele koeien kunnen bepalen. Hierbij wordt gekeken naar koe-kenmerken, bedrijfskenmerken en voerstrategieën.

Om dit te bereiken, wordt onder andere een netwerk van veehouders opgezet. Zowel veehouders met interesse in duurmelken maar zonder ervaring, als veehouders met ervaring, kunnen zich aansluiten bij het netwerk. Dit netwerk dient enerzijds als klankbordgroep voor het uitwisselen van informatie over praktijkervaringen en eerdere onderzoeksresultaten. Anderzijds kunnen gegevens van melkveebedrijven in het netwerk worden gebruikt om het beslismodel te optimaliseren. Medio februari 2024 zal een startbijeenkomst gepland worden voor het netwerk.

Bron: Verantwoorde Veehouderij

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?