Management

455 melkveehouderijen minder in Wisconsin in een jaar tijd

Het aantal melkveehouderijen in de staat Wisconsin, ook wel bekend als ‘America’s Dairyland’, is wederom afgenomen. Het Department of Agriculture, Trade and Consumer Protection (DATCP) rapporteerde dat in het afgelopen jaar 455 melkveehouderijen de productie gestaakt hebben.

In zowel oktober als november 2023 stopten maar liefst 94 bedrijven, in december waren dit er 87. Wisconsin startte het nieuwe jaar met 5.895 melkveehouderijen. Het aantal melkveehouderijen in Wisconsin is sterk gedaald in de laatste decennia, terwijl het gemiddeld aantal koeien per bedrijf steeg. In 2005 waren er 15.100 geregistreerde melkveehouderijen in de staat, tien jaar later waren dit er 9.900. Het gemiddeld aantal koeien steeg van 82 naar 129. In 2022 stonden in Wisconsin 6.350 melkveehouderijen geregistreerd, met gemiddeld 200 koeien. Het totaal aantal melkkoeien is in de laatste tien jaar gelijk gebleven met 1,2 miljoen dieren.

Enquête

In maart 2020 werd een enquête verstuurd naar de melkveebedrijven in Wisconsin om te peilen hoeveel veehouders verwachtten op korte termijn de activiteiten te staken en of zij een opvolger hadden. Uit de enquête bleek dat 17 procent van alle melkveehouderijen verwachtte binnen vijf jaar te stoppen. Van de melkveehouders met minder dan honderd koeien was dit 22 procent.

“Voor een groot deel hangt het af van de melkprijs”, zegt Chad Vincent, CEO van Dairy Farmers of Wisconsin. De bedrijfskosten en de markt spelen een grote rol voor melkveehouders. De CEO geeft ook aan dat de laatste vijf keer dat de zuivelindustrie recordprijzen zag, dit in het volgende jaar werd gevolgd door extreem lage prijzen. Daarnaast is het vinden van goede werknemers voor langere tijd een grote uitdaging.

“Het grootste probleem waar we tegenaan lopen is dat melkveehouders met pensioen gaan”, vertelt Vincent. Op het moment van de enquête was 65 procent van de melkveehouders in Wisconsin ouder dan 50 jaar en 15 procent ouder dan 65 jaar. Slechts 40 procent gaf aan een opvolger te hebben, bij de bedrijven met minder dan honderd koeien was dit zelfs maar 30 procent.

Chad Vincent geeft aan dat hij in gesprek is geweest met secretaris Romanski en DATCP over het uitzetten van een nieuwe enquête om opnieuw informatie te verkrijgen over het percentage melkveehouders dat binnen vijf jaar denkt te stoppen met de bedrijfsvoering.

Bron: Dairyherd

Afbeelding: Boracasli via Wikimedia Commons 

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?