Gezondheid

Gezondheid en welzijn meten met maagsensor

Een sensor in de maag van een koe kan de gezondheid en het welzijn van het dier meten. Dr. Josje Scheurwater ontwikkelde deze sensor en promoveerde op het onderwerp aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

De ontwikkelde sensor kan het gedrag van koeien dag en nacht meten, waar ze ook zijn. De sensor is een cilindervorming apparaatje van ongeveer 10 cm. Een koe kan dit makkelijk doorslikken en de sensor komt dan in de netmaag terecht, waar het blijft.

Vanuit de netmaag worden druk en temperatuur gemeten, waarmee het belangrijkste gedrag van de koe in de gaten gehouden kan worden, zoals drinken, eten, herkauwen en liggen. Scheurwater onderzocht onder andere wanneer koeien hittestress ervaren. De sensoren lieten zien dat dit al vanaf 12 graden is, lager dan de 16 graden die tot nu toe werd gedacht.

Een ander onderzoek keek naar de invloed van hergroeperen op het welzijn van koeien. Het veranderen van de groepen met melkgevende koeien en droogstaande koeien bleek voor stress te zorgen bij zowel de koeien die nieuw in de groep kwamen als de rest van de groep. Daardoor ging de gemiddelde melkproductie van de melkgevende groep omlaag.

De maagsensoren kunnen de gezondheid en het welzijn van de koeien constant monitoren. Met de informatie van de sensoren kan er mogelijk eerder gehandeld worden wanneer een koe ziek is. Wel moeten de sensoren nog verder ontwikkeld worden, zodat ze beter tegen maagzuur en bacteriën kunnen en dus langer meegaan.

Bron: Universiteit Utrecht

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?