Veevoer

Tips voor grasonderhoud na het maaien

Kort na het maaien is de noodzaak van onderhoud aan het grasland goed te zien. Na de eerste en tweede snede is het een goede gelegenheid om het grasland te beoordelen op de onderhoudsbehoeften. Zodra de groei is afgenomen, wordt oude en nieuwe schade zichtbaar.

Om de schade echt vast te stellen, moet er over het hele gebied gelopen worden. Eventueel kan ook met een drone over het land worden gevlogen. Hierna kunnen de noodzakelijke herstelmaatregelen voor de nazomer gepland worden. Dit moet gebiedsgericht en snel gedaan worden, want als het gras de schade weer overwoekert, zal deze snel vergeten zijn.

Adviseurs Raimund Fisch en Christoph Steilen beoordeelden de volgende vijf graslanden en deden aanbevelingen voor het herstel. Het land werd ongeveer zeven dagen na het maaien van de eerste snede gefotografeerd.

Rijsporen en kapotte drainage

Kuilen veroorzaakt door nattigheid in gemaaid land. Rijsporen creëren langdurige probleemplekken in grasland dat voortdurend in gebruik is.

Rijsporen maken de grond compacter. Dit zorgt dat ruw beemdgras, kweekgras, boterbloem en zuring sneller kunnen groeien. Daarom moet de grond hersteld worden zodra deze droog is:

  1. Egaliseren met diepe grondbewerking (rotorkopeg/frees)
  2. Opnieuw inzaaien met ten minste 20 kg per hectare met een standaard kwaliteitsmix van 25 procent vroeg, 25 procent middentijds en 50 procent laat Engels raaigras.
De drainage in dit gebied is duidelijk niet meer intact.

Kapotte drainagesystemen kunnen grote schade veroorzaken door hoge waterstanden. In de voorbije droge zomers vielen ze minder op dan in de vroege zomer van 2021. Het langdurig openhalen of repareren van de drainage moet gepland worden voor de herfst of winter. Dit moet vroeg, dus in de zomer, al gepland en georganiseerd worden.

Witte plekken

Witte plekken zijn het resultaat van ongunstige oogstomstandigheden op natte momenten.

Als de eerste maaibeurt in 2021 werd uitgevoerd in relatief natte omstandigheden, zou op veel grasland dit soort witte vlekken te zien kunnen zijn. Ze ontstaan door een combinatie van te natte oogst en een ongeschikte maaihoogte. Mogelijk kan te laat maaien en ophoping zorgen voor verergering.

Het verschijnen van witte vlekken in het grasland kan verergerd worden door te laat maaien en ophopen.

Om dit tegen te gaan moet de maaihoogte gecontroleerd worden en indien nodig aangepast worden. Doorzaaien met 5 tot 10 kg per hectare kan helpen om de plekken te herstellen.

Oude gaten komen aan het licht

Zodra de groei weg is, komen (oude) gaten weer aan het licht. Zaai opnieuw voordat er weer gras “overheen groeit”.

Hier zijn kloven van soms wel 50 procent in het land. Doorzaaien met minstens 20 kg per hectare is noodzakelijk. Dit kan ook direct na de eerste en tweede snede als er genoeg bodemvocht beschikbaar is.

In gebieden waar het risico bestaat op droogte in de zomer moet herinzaaien goed worden ingepland voor de herfst. Eg- en doorzaaimachines zijn hier het beste gereedschap, omdat ze de openingen optimaal voorbereiden voor het fijne graszaad.

Openingen in de graszode verminderen de opbrengst en verhogen het risico op binnendringen van grond in het voer en op onkruid.

Gevolgschade door resten

Maaisel dat niet door de hark, hakselaar of opraapwagen is verzameld, moet snel van het veld worden verwijderd

Restmateriaal veroorzaakt vervuiling van het ruwvoer in de volgende snede (schimmel in de kuil) en nieuwe gaten in het grasland. Het is het resultaat van slecht afgestelde machines of onvoorzichtig rijden. Vanaf de volgende snede is het essentieel om voorzichtiger te werk te gaan.

Als er zichtbare resten zijn (inclusief derving) is herbewerking onvermijdelijk. Alleen het verwijderen van de resten creëert een goede basis voor hergroei en goede prestaties in de volgende snede.

Restmateriaal dat vervolgens niet wordt verzameld, veroorzaakt nieuwe gaten in de graszode.

Voetbalgras – mooi of niet?

Een week na het maaien: dicht en gelijkmatig groen, maar hoe zit het met de samenstelling van het gewas?

Niet alleen Engels raaigras kan het gras weelderig en dicht laten lijken. Helaas kan ruw beemdgras bij voldoende regenval en watervoorziening ook goed hergroeien, maar het mist de bijbehorende opbrengstprestaties.

Om dit te herkennen en de prestaties van het grasland te optimaliseren, is het belangrijk om het gewas te monitoren en de grassen te identificeren. In onderstaande foto zijn Engels raaigras (zeer glanzende onderkant van de bladeren) en veldbeemgras die het gemaaide grasland dicht maken. Dit is gewenst.

Engels raaigras en veldbeemgras maken dit gemaaide gras vol en weelderig.

Tekst: Katrin Schiewer – Foto’s: Berkemeier, Landwirtschaftsverslag GmbH

 

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?