Gezondheid

Onderzoeksproject verdiept zich in relatie tussen gezondheid koe en kalf

Een lopend onderzoeksproject van Hogeschool Van Hall Larenstein heeft als doel inzicht te krijgen in de relatie tussen de koe tijdens de dracht en de gezondheid van haar kalf.

Zes bedrijven worden sinds september 2023 wekelijks bezocht door docent-onderzoekers en studenten van de hogeschool voor het onderzoeksproject ‘Impact van de koe op de gezondheid en welzijn van haar kalf’. Het doel is om inzicht te krijgen in de relaties tussen koekenmerken vanaf de bevruchting tot en met afkalven en de gezondheid en het welzijn van haar kalf rondom afkalven en in de opfokperiode.

Op deze bedrijven zijn tot nu toe ruim 1700 koeien en hun kalveren gevolgd. Bij droogstaande koeien wordt de conditiescore bepaald en worden productie-, vruchtbaarheids- en ziektegegevens uit de vorige lactatie verzameld. De veehouders scoren het afkalfproces en monitoren de kwaliteit en hoeveelheid biest.

Op bedrijfsniveau wordt gebruik gemaakt van de KalfOK-score en op dierniveau worden biest- en melkopname, gezondheidsscores en lichaamsgewicht bepaald. Op één van de zes bedrijven wordt ook bij 180 koeien en hun kalveren bloed afgenomen. Daarmee kan de fysiologische status rond het afkalven en van het pasgeboren kalf in kaart worden gebracht. De kalveren van dit bedrijf worden ook op het vleeskalverbedrijf gemonitord.

Het onderzoeksproces loopt to eind 2025. Er zijn verschillende partijen betrokken, waaronder melkveehouders, kalverhouders, voerleveranciers, dierenartsen, stalinrichter, adviseurs, onderwijs en (inter)nationale kennisinstellingen. Aan hand van de uitkomsten kunnen praktische handvatten geboden worden aan veehouders.

Bron: Verantwoorde Veehouderij

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?