Kennispartnerbericht van BeterVee

BeterVee helpt Salmonella te beheersen!

Bent u regelmatig ongunstig getest in de tank voor Salmonella antistof?
Bent u voortdurend ongunstig in de tank voor Salmonella antistof?
Wilt u van het Salmonella-probleem af?

Neem dan contact op met BeterVee: info@betervee.nl, 0455 760 774

We helpen u graag van dit probleem af, blijvend!

Leden van Elite ontvangen 10% korting bij aanmelding.

Lees hier over het stappenplan opsporen Salmonella dragerdieren en het beheersen van Salmonella op uw bedrijf. BeterVee helpt u graag met het opstellen, uitvoeren en begeleiden van een plan van aanpak (PVA Salmonella).

Stappenplan Salmonella SPP eradicatie (melk)veebedrijven

 1. Meten van het Salmonella-antistofgehalte in de tank (dit geeft een beeld van het aantal dieren met een verhoogd antistofgehalte)
 2. Melkmonstername individueel (via de melkschepper of door het afnemen van een kleine hoeveelheid – 2 ml – bij de MPR-afname robots). Dieren die droog staan leveren een melkmonster zodra ze weer in de melk komen (na gemiddeld 2 maanden is de koppelmeting compleet).
  ELDC BV vraagt een machtiging voor toegang tot de stallijst (deze toegang zal worden verzorgd door VSM-RUMA) en kan hiermee toezien op volledigheid van de monstername en dataverwerking
 3. Na meten van het individuele antistofgehalte worden de dieren ingedeeld in één van de 8 gehalte-klassen
 4. Van de groep in de hoogste gehalteklassen (3 en hoger) wordt een mestmonster genomen (veehouder of veterinair), dit wordt op kweek gezet en bij bewezen Salmonella-aanwezigheid kan het dier meteen als actieve drager worden aangemerkt én de Salmonella getypeerd. De mogelijke bron zal zich tonen
 5. Wanneer een groot aantal dieren in de hogere gehaltegroepen zitten (>30%) kan een onderzoek naar de verspreidingspaden van de Salmonella uitgevoerd worden, dit geeft inzicht in welke delen van het bedrijf/de stal extra schoonmaakaandacht behoeven.
 6. Minimaal 6 maanden ná de eerste (complete) monstername individueel vindt de tweede monstername individueel plaats
 7. De dieren worden na meten van het Salmonella antistofgehalte weer ingedeeld in gehalte-groepen. Dieren die niet voldoende gedaald zijn in de gehaltegroep (minimaal twee groepen) worden aangemerkt als dragerdier en zullen op een geschikt moment het bedrijf moeten verlaten
 8. Indien er relatief veel dragerdieren worden gevonden (>25% van het melkvee, dit kan voorkomen als de besmetting lang heeft kunnen doorwoekeren) moeten er additionele maatregelen worden besproken
 9. Minimaal 6 maanden ná de tweede koppelmeting wordt er weer een koppelmeting uitgevoerd en de dragerdieren aangewezen. Het aantal zal nu beduidend zijn afgenomen als gevolg van de genomen maatregelen in het afgelopen jaar.

ELDC BV, het laboratorium van BeterVee BV, is voor de uitvoering van de Salmonella antistoftest op serum en melk, alsmede voor de mestkweek op Salmonella, geaccrediteerd volgens ISO 17025 (L651). Daarnaast staat ELDC BV op de Witte Lijst Salmonella van NZO en is geaccrediteerd om Salmonella-eradicaties op melkveebedrijven uit te voeren.

BeterVee
Over BeterVee
ELDC BV is een test lab dat haar producten aanbiedt aan dierenartsen, veevoerbedrijven, melkhandelaars, agrarische-ingenieursbureaus en andere belanghebbenden in de sectoren melk- en vleesveebedrijven.

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?