Kennispartnerbericht van Speerstra

Help moeilijke kuilen een handje

Te nat, te droog, te weinig zon. Het weer heeft grote invloed op de groei van gras. Hierdoor lukt het niet altijd om gras onder de optimale omstandigheden in te kuilen. Kuilen kunnen te nat en snel zijn, of juist te droog en langzaam.

Hoe kunt u deze moeilijke kuilen een handje helpen, om toch een zo optimaal mogelijk resultaat bereiken?

1. Kuilen combineren

Dit jaar zijn er veel (zeer) natte voorjaarskuilen. Deze kuilen kunnen het beste worden gecombineerd met drogere kuilen. Door het gebrek aan structuur zijn deze natte kuilen zo snel, dat een koe er weinig mee kan. Door kuilen goed te combineren kan worden geprobeerd om alsnog een zo stabiel mogelijke kuil te voeren.

Natte kuilen hebben bovendien als gevaar dat boterzuur bacteriën zich snel kunnen vermeerderen, doordat de conservering laat op gang komt. Het is dan ook verstandig om deze kuilen zo snel mogelijk op te voeren.

2. Stimuleren van celwandafbraak

Door het natte voorjaar zijn veel eerste snede pas laat van het land gehaald en daardoor vaak erg zwaar. Dit levert droge, grove kuilen op. Deze kuilen zijn lastig verteerbaar door het hoge ruwe- celstof gehalte. Het is dan belangrijk dat er zoveel mogelijk soldaatjes in de pens aanwezig zijn die deze celwanden kunnen afbreken.

Deze soldaatjes zijn de ruwe celstof afbrekende bacteriën. Dit type bacteriën gedijt het beste bij een pH in de pens tussen de 6,0 en 6,8. Om droge kuilen goed te kunnen verteren is een optimaal pensklimaat dus van groot belang. Diamond V bevat metabolieten, stoffen die door gisten zijn gemaakt, die de ruwe celstof afbrekende bacteriën ondersteunen. Hierdoor kunnen de bacteriën zich sneller vermeerderen en zijn ze beter in staat om celwanden af te breken. Het resultaat is binnen 14 dagen zichtbaar door beter verteerde mest.

Bij koeien tot 70 dagen in lactatie resulteert het toevoegen van Diamond V in een gemiddelde stijging van de voeropname met 0,62 kg drogestof per dag1. Dit is van wezenlijk belang voor de ondersteuning van de melkproductie, vruchtbaarheid, diergezondheid en pens- werking. Vanaf 70 dagen in lactatie daalt de voeropname weer langzaam terwijl de gestegen melkproductie op niveau blijft. Hierdoor verbetert de voerefficiëntie. Diamond V bevat geen levend gist en is daardoor goed toepasbaar i.c.m. een broeiremmer in de mengwagen en is ook goed persbaar in mengvoeders.

[1] Unieke claim, goedgekeurd door FDA (Amerikaanse VWA).

3. Zorg voor voldoende stikstof in de pens

Naast een optimaal pensklimaat, kunnen de celstof afbrekende bacteriën voor hun groei en de vorming van microbieel eiwit niet zonder een stikstof (N) bron. Het is dus van belang dat er gedurende de hele dag (ook ’s nachts) voldoende eiwit (OEB) in de pens beschikbaar is. Voederureum kan hiervoor een oplossing zijn, maar werkt maar kort. Een koe moet dan beslist iedere twee uur vreten. In de praktijk is dit meestal niet het geval, met name in de nacht.

NitroShure is een slow-release ureum dat door een coating geleidelijk in de pens vrijkomt gedurende 8 uur. Door 50-100 gram per koe per dag te voeren, is er 24 uur per dag voldoende stikstof in de pens aanwezig voor de pensbacteriën om ruwvoer optimaal kunnen verteren.

Wilt u meer informatie over de werking van Diamond V of NitroShure? Neem dan vrijblijvend contact op met Speerstra Feed Ingredients via 0514-569001 / mail@speerstra.com of bezoek onze website www.speerstra.com.

Speerstra
Over Speerstra
Speerstra Feed Ingredients BV is een internationale handelsonderneming en importeur van hoogwaardige ingrediënten voor de diervoedersector. In samenwerking met afnemers, leveranciers en onderzoeksinstituten ontwikkelen wij innovatieve productconcepten.

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?