Kennispartnerbericht van SenseHub

Koemonitoring op de smartphone

Alle koeien continu individueel in de gaten houden is voor een melkveehouder een onmogelijke klus. Sensehub kan de veehouder hierin ondersteunen door naast op de computer, ook op de smartphone een duidelijk overzicht te geven van de koeien die zijn aandacht nodig hebben.

Veehouden vanaf de smartphone. Wie een paar jaar geleden had voorspeld dat het nu daadwerkelijk mogelijk zou zijn, werd vermoedelijk niet serieus genomen. Het gebruik van de smartphone is meer dan ooit aan de orde van de dag. Sterker nog, een moderne melkvee- of vleesveehouder kan niet meer zonder. De smartphone stelt de veehouder tegenwoordig in staat om elke koe in de gaten te houden waar en wanneer hij of zij dat wil. Op die manier wordt bijvoorbeeld een tocht direct gemeld via de SenseHub app. Men kan altijd en overal zowel de tochtindex, als de inseminatietijdsbalk bekijken. Veehouders geven aan dat door het gebruik van Sensehub de vruchtbaarheidspresaties op het bedrijf sterkt verbeterd zijn, waarbij in sommige gevallen het drachtpercentage zelfs meer dan verdubbeld.

Koegezondheid

Naast het in de gaten houden en het monitoren van de tochtigheid, is het ook mogelijk om de gezondheid van elke koe individueel of van een groep in de gaten te houden op de smartphone. Hierbij stuurt het systeem een melding als de koe onder de drempelwaarde zakt, hetgeen aangeeft dat de koe minder fit is dan gebruikelijk. Daarnaast kan men in de app dankzij de index en de grafieken zeer nauwgezet opvolgen hoe een dier op de gekozen behandeling reageert.  Al deze relevante informatie in realtime te zien in de SenseHub app.

Tiemen Cocquyt van het Belgisch witblauw fokbedrijf De Mahoney zei hier het volgende over: “Het grootste voordeel is dat we sinds het gebruik van SenseHub een paar extra ogen in de stal hebben die dag en nacht de dieren monitoren op zowel bronst als gezondheid. Diergezondheid is voor ons interessant in de periode net voor het kalven tot twee weken na het kalven. In die periode komen bij vleesvee namelijk de meeste problemen voor, uierontsteking of andere ongemakken na het kalven. Op de smartphone lezen we naast de bronstige dieren ook de zieke dieren af. Daar kijk ik vooral naar de gezondheidsindex. Dat is een getal dat in één oogopslag de gezondheidstoestand van het dier weergeeft. Op de app kan ik ook de uur grafiek nakijken, zodat we voor zowel de vaststelling als de evolutie na behandeling goed kunnen volgen, ook als we met landwerk bezig zijn. We kunnen het werk veel meer structureren met Sensehub. Bovendien zorgt het voor de nodige geruststelling, omdat het systeem heel accuraat werkt. De eerste en de laatste taak van de dag is voor mij het kijken naar Sensehub.”

SenseHub
Over SenseHub
SenseHub is wereldleider in het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en leveren van oplossingen voor het monitoren van dieren.

Elite Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van melkvee?